ClimateGate.NL:ㅤZijn de aanbevelingen van het IPCC betrouwbaar?

climategate.nl:ㅤzijn-de-aanbevelingen-van-het-ipcc-betrouwbaar?

16-02-22 07:00:00,

Donna Laframboise.

Vijf mythen rond het Intergovernmental Panel for Climate Change.

Een gastbijdrage van Ed Zuiderwijk.

Hieronder een aantal feiten die een ieder die de tijd en de moeite neemt kan verifiëren. Het zal duidelijk worden dat het antwoord op bovenstaande vraag een voluit ‘helemaal niet’ is.

Mythe 1: het IPCC is een wetenschappelijke organisatie.

In tegenstelling met wat wordt beweerd in the media is het IPCC geen wetenschappelijke organisatie. Het is een bureaucratie die zich hult in de mantel der wetenschap om haar eigen, politieke, agenda te realiseren. De leden van het Panel worden door de regeringen van de deelnemende landen benoemd, niet door enig wetenschappelijk instituut or academie. Het zijn politieke benoemingen. De overgrote meerderheid van deelnemende landen is in de derde wereld, waar corruptie en nepotisme verre van vreemd zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de gedelegeerden van zulke landen iets anders zullen doen dan wat hun regering ze voorschrijft.

Mythe 2: het IPCC baseert zich uitsluitend op gepubliceerde wetenschap.

Aantoonbaar niet zo. Gepubliceerde wetenschap staat bekend als ‘peer-reviewed‘, dat wil zeggen dat voor publicatie in een vaktijdschrift het stuk is gevet door vakgenoten. Een audit van de bronnen voor de IPCC Assessment Reports, die de basis vormen voor het ‘advies voor beleidsmakers’ laat echter zien dat meer dan een derde deel van die bronnen zogenaamde ‘grijze literatuur’ is, van nog niet gepubliceerd materiaal tot pamfletten van milieu activisten. In sommige van de meer dan veertig hoofdstukken is meer dan de helft van de bronnen grijs. Afgezien hiervan is ‘peer-reviewed‘ geen garantie voor kwaliteit; het is in klimaatwetenschap vaak meer ‘peer-approved‘, dat wil zeggen het past in het gangbare gedachtengoed. Afwijkende meningen worden nauwelijks getolereerd en publicaties die niet in het plaatje passen worden meestal gewoon genegeerd.

Onder die ‘grijze literatuur’ vallen ook al die klimaatmodellen die aan alle kanten rammelen. Er is onder al die modellen geen enkele dat gevalideerd is geworden zoals bijvoorbeeld vliegtuigbouwers dat doen met de programmatuur waarmee ze hun nieuwe ontwerpen doorrekenen. Met andere woorden, als die ingenieurs op dezelfde manier te werk zouden gaan als de klimaat modelmakers, dan zou u niet in hun vliegtuigen willen zitten.

Mythe 3: IPCC rapporten worden opgesteld door de beste wetenschappers.

 » Lees verder op ClimateGate.NL

%d bloggers liken dit: