EZAZ.NL:ㅤ‘Wereldregering’ stap dichterbij

ezaz.nl:ㅤ‘wereldregering’-stap-dichterbij

17-02-22 05:00:00,

Al decennia circuleren op ‘complotwebsites’ berichten over een naderende ‘wereldregering’ of zoals anderen het noemen ‘New World Order’. Wie hierbij een wereldparlement met een superpremier in New York voor zich ziet, denkt te beeldend. Maar wie een ontmanteling van de natiestaat waarneemt zoals we dat in Europa sinds De Vrede van Westfalen (1648) kennen, komt dicht bij wat we onder de New World Order moeten verstaan. Met de supranationale instituties die momenteel rondom de WHO worden opgetuigd komt een globale macht angstvallig dichtbij.

Afbeelding: Pixabay Ontstaan van de natiestaat

Het is natuurlijk al lang aan de gang, de overdracht van soevereiniteit naar bovennationale organen. De totstandkoming van ‘vredesproject Europa’ heeft een stapsgewijze overdracht van bevoegdheden van de lidstaten op gang gebracht richting ‘Brussel’. Wat begon als een ‘nooit-weer-oorlog’ project door de oprichting in 1952 van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, is uitgegroeid tot een supranationaal instituut dat de nationale entiteiten langzaam maar zeker doet oplossen. De economische belangen zijn daarbij nooit ver weg geweest. Volgens Dr. Rath (video) zou de Europese eenwording de derde poging, na de beide wereldoorlogen, zijn om een mondiale markt voor de toen ook al machtige farmaceutische industrie tot stand te brengen.

Na de eeuwen van dominantie van elkaar bevechtende keizers en steeds wisselende religieuze invloedssferen kwam er in 1648 met het tekenen van de Vrede van Westfalen een eind aan fluïde grenzen. Met de oprichting van natiestaten werden geografische grenzen vastgelegd die door andere natiestaten als niet overschrijdbaar zouden moeten worden gerespecteerd.

 » Lees verder op EZAZ.NL