ClimateGate.NL:ㅤWie heeft de noodrem onklaar gemaakt?

climategate.nl:ㅤwie-heeft-de-noodrem-onklaar-gemaakt?

28-02-22 07:00:00,

Welke argumenten houden in Nederland de ‘klimaatcrises’ en de ‘haalbare’ doelstellingen van de energietransitie op weg naar een ‘Zero-CO2-maatschappij’ (in 2035?) in stand en wakkeren het alarmisme steeds weer aan?

En wie heeft de noodrem onklaar gemaakt?

Een bijdrage van Paul Scheffers.

De aanhoudende ‘groene’ klimaatangstverspreiding blijkt nog immer het meest probate middel.

De politiek zwaar overdreven ‘klimaatcrises’ en een 100% fossielvrije energietransitie als ‘consequentie en noodzaak’ zijn één en dezelfde doorzichtig ideologisch gedreven ‘groene’ dogma’s en dystrofische sprookjes, alwaar de gaten al in vielen zodra die werd opgetuigd, aanvankelijk vanuit de Club van Rome.

Daarna opgevolgd door de sinds 1972 decennialange zwaar overdreven 7-jaarlijkse VN-IPCC-rapporten en alarmistische hockeystickgrafieken, die vervolgens werden verankerd in een ‘niet-verplichtend’ Parijse klimaatakkoord (2015), waar alleen de westerse oude geïndustrialiseerde landen in de praktijk met meer dan élan gehoor aan gaven. We willen in Nederland daarbij het braafste jongetje van de Europese ‘klimaatklas’ zijn.

China, met haar grootste CO2-uitstoot blijkt overigens heel andere prioriteiten te hebben.

De democratie wordt omzeild in Nederland ten behoeve van instandhouding van een wankele CO2-opwarmings-hypothese

De van ‘Parijs’ afgeleide ‘klimaat’ wetten in Nederland (2019) ter bestrijding van de geveinsde ‘klimaatcrises’, worden thans geheel gedreven door ondemocratische inspraakbeperkingen zoals door de Crises & Herstelwet, de Rijkscoördnatieregeling, de RES, maar ook door de Rechterlijke Macht die buiten haar jurisdictie trad en kleine ‘Niet Gekozen Organisaties’ (ideologische milieuclubs / NGO’s) het recht van claims op ‘Algemeen Belang’ toekende, daarmee de gekozen volksvertegenwoordiging in Nederland passerend.

Deze ondemocratische politieke ‘verworvenheden’ zijn alle gericht op de ‘snelle’ uitrol van een uitsluitend ‘hernieuwbare’ energietransitie in Nederland, maar zijn niet meer dan een voorspelbare politieke dwaalweg, ofwel een ‘klimaattrein’ die kritiekloos doordendert naar haar ontsporing of deceptie. Zelfs Lubach zegt het hardop: ‘Stop met het klimaatakkoord, nu kan het nog’. Zie hier.

Is CO2-uitstoot de kwaaie pier of juist een zegening voor de mensheid en aarde?

Reden van deze verwachte ‘klimaattrein’ ontsporing? Een klimaatdoelstelling geopperd als valide ‘haalbare’ doelstelling in het Parijse klimaatakkoord om de wereldwijde klimaatverandering binnen de 1,5 graad Celsius stijging te kunnen houden door de 100% afschaffing en wettelijk verbieden van het gebruik van alle fossiele-CO2-uitstotende brandstoffen. Dit is vertaald in de Nederlandse doelstelling effectief in 2035 te bereiken: “Het einde van gebruik van alle fossiele brandstoffen’.

 » Lees verder op ClimateGate.NL

%d bloggers liken dit: