Antroposofische vaccinatie controverse

09-03-22 03: 18: 00,

Zuletzt bijgewerkt op 9. Maart 2022.

In de discoursgemeenschap van antroposofisch georiënteerde artsen speelt zich momenteel een opmerkelijke controverse af. Zoals in de meeste samenlevingen in de wereld die met het corona-fenomeencomplex worden geconfronteerd, wordt in de antroposofische discussiegemeenschap gediscussieerd over de hermeneutiek van het fenomeen binnen het referentiekader van de ‘wetenschap’. Het is een ware antroposofische vaccinatie-controverse.

Anthroposophische Impfkontroverse

Screenshot PAAM net page

Een aantal auteurs, onder de indruk van mediacampagnes tegen de antroposofie vanwege een verondersteld algemeen verzet tegen vaccinatie en een even veronderstelde verwantschap met ‘ultrarechtse bewegingen’, heeft zich onlangs tot de antroposofische gemeenschap gewend met een (twee pagina’s tellende) ‘open brief betreffende de coviden-pandemie’. Hun brief was bedoeld om de ‘genezing van het schisma’, waardoor de ‘integriteit van de antroposofische beweging’ werd bedreigd, te dienen en tegelijkertijd de eerder genoemde aanvallen af te weren. In navolging van het officiële verhaal van het medisch-politiek-industrieel complex, verdedigen de auteurs met kracht de experimentele genetische technologieën, die met een enorme propagandistische inspanning aan de mensheid zullen worden opgedrongen.[1] De groep auteurs wordt geleid door Richard Fried, een van de voormalige voorzitters van de American Association of Anthroposophic Physicians (Physicians’ Association for Anthroposophic Medicine – PAAM).

Twee auteurs reageerden, eveneens met een open brief, die zich onder verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek tegen dat officiële verhaal verzetten en sterk pleitten voor vrijheid van beslissing en handelen op basis van onbevooroordeelde informatie.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: