Tegen het vergeten – Anthroblog

19-04-22 09: 46: 00,

Zuletzt bijgewerkt op 19. April 2022.

Dat onrecht wordt verzoend is de basis van sociaal verkeer in een rechtsstaat. De verzoening die bij de wet past, is de straf die door de wet wordt beloofd. Het heeft niets te maken met wraak, maar met respect voor de wet. Indien het recht niet meer wordt geëerbiedigd, valt de rechtsstaat uiteen en daarmee de samenleving die gebaseerd is op de voorwaarde van haar geldigheid. Als de wet uiteenvalt, komt er geweld voor in de plaats en daarmee wraak. Op regels gebaseerde bestraffing van onrechtvaardigheid door rechters is wraak ingehouden door de rede. Een dergelijke straf behoort evenzeer tot de rechtsstaat als de vertegenwoordiging door een advocaat of het vermoeden van onschuld. Wie de wet overtreedt of buigt, verlaat de beschaving, want beschaafdheid veronderstelt een omgang volgens regels die voor iedereen gelden. Tijdens de twee jaar van het Corona-regime hebben we gezien hoe de basisregels van sociale coëxistentie, vastgelegd in de grondwet van onze staat, zijn gebogen en gebroken, ook door de autoriteiten,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: