EZAZ.NL:ㅤGemeente houdt vragen ‘witte kastjes’ af

ezaz.nl:ㅤgemeente-houdt-vragen-‘witte-kastjes’-af

21-04-22 05:00:00,

Het blijft zoeken naar antwoorden op prangende vragen rondom de geheimzinnige ‘witte kastjes’ in Apeldoorn. Ook na een gesprek van een kritische werkgroep van bezorgde burgers met de gemeente, is er nog weinig duidelijkheid.

Afbeelding Pixabay Antwoorden gemeente blijven uit

Een groep bezorgde burgers van Apeldoorn maakt zich al enige tijd zorgen over de aanleg van een netwerk van draadloze ‘multi-points’ op korte afstand geplaatst in de openbare ruimte. Deze ook als ‘witte kastjes’ bekendstaande doosjes zijn opgehangen aan lantaarnpalen. Een bedrijf gevestigd in Liechtenstein RadioLED is de opdrachtgever en exploitant.

Een petitie van de werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn tegen de aanleg leverde 2.685 handtekeningen op.

Het netwerk moet ‘gratis internet’ gaan leveren en daarnaast betaalde diensten gaan aanbieden.

De gemeente is geen opdrachtgever, zo meldde ons de installateur SPIE, maar moet volgens een rijksregeling aan initiatieven die een ‘smart city’ dichterbij brengen zonder belemmeringen medewerking verlenen. Het maakt dat de gemeente zich niet verantwoordelijk acht voor de informatievoorziening over dit netwerk, net zomin als voor de privacy-aspecten of vragen rondom straling en gezondheid.

Ook het bedrijf RadioLED is van mening dat de bewoners geen klanten van haar netwerk zullen zijn, maar de aanbieders van digitale diensten die van het netwerk gebruik zullen maken. Het aanbieden van ‘gratis internet’ maakt de bewoners volgens RadioLED nog geen klant.

Het resultaat is een gebrekkige informatievoorziening waarvan bewoners van het kastje naar de muur worden gestuurd.

 » Lees verder op EZAZ.NL

%d bloggers liken dit: