Opnieuw verbluffend helder! (volledig vertaald uit het Duits): – Vermeende “deskundigen” verspreiden leugens en rassenhaat in het ZDF-programma Markus Lanz – Anti-Spiegel

vermeende-“deskundigen”-verspreiden-leugens-en-rassenhaat-in-het-zdf-programma-markus-lanz-–-anti-spiegel

24-04-22 08: 20: 00,

In de media liegen zogenaamde deskundigen momenteel keihard. Ik wil dit aantonen met een paar concrete voorbeelden uit het ZDF-programma Markus Lanz.

Op 19. In april zond de ZDF een programma van Markus Lanz uit waarin zo openlijk leugens werden verteld dat de vermetelheid van deze Duitse staatsomroep en zijn presentatoren bijna respect verdient. Maar slechts bijna, want volgens het Medienstaatsverdrag is het eigenlijk de taak van ZDF om de mensen te informeren en niet om hen voor te liegen. Wat daar gebeurt heeft niets met journalistiek te maken, het is pure (oorlogs)propaganda. En dat is wat ik hier wil aanwijzen en bewijzen.

De “deskundige” Christian Mölling

In het programma van Markus Lanz op 19. April onder meer een man die werd voorgesteld als een “deskundige op het gebied van het veiligheidsbeleid”, wat er natuurlijk toe moet leiden dat de kijker deze “deskundige” gelooft. Christian Mölling sprak in het programma vanaf minuut 47 onder andere over Poetins vermeende oorlogsdoelen, en deze dialoog met Markus Lanz volgde:

Mölling: Hij herhaalde de doelen die helemaal aan het begin in zijn oorlogstoespraak op 22 werden verklaard. Februari, namelijk het vervangen – of doden – van de politieke elite…”
Lanz: Doden, ja?
Mölling: Ja. En het verdrijven van iedereen die beweert Oekraïner te zijn. Dat is ook – blijft – het doel van wat hij van plan is te doen. En, om zo te zeggen, de militaire neutralisatie, de ontwapening van het Oekraïense leger. En er is geen reden om aan te nemen dat dit niet zou gebeuren.”

Dit is fictief.

Ten eerste heeft Poetin geen “oorlogstoespraak” gehouden op 22. Februari, gaf hij geen “oorlogstoespraak”, maar op 21. Hij kondigde de erkenning van de Donbass-republieken aan in een toespraak op () februari. Ik heb de toespraak volledig vertaald (U kunt hem hier vinden) en iedereen kan nagaan of Poetin iets dergelijks heeft gezegd in deze toespraak. Het antwoord is een volmondig nee, maar kijk zelf maar.

Als men een toespraak van Poetin een “oorlogstoespraak” wil noemen, dan is dat in het beste geval Poetins toespraak van 24. Februari, waarin hij het begin van de Russische militaire operatie in Oekraïne aankondigde. Poetin noemde de demilitarisering en denazificatie van Oekraïne als de doelen van de operatie. Maar nergens in de toespraak was er sprake van het “vermoorden van de politieke elite” van Oekraïne, en al helemaal nergens in de toespraak was er sprake van het “verdrijven van iedereen die beweert Oekraïner te zijn” – ook dat kunt u nagaan, want ik heb deze toespraak van Poetin ook integraal vertaald, U vindt hem hier.

Nu zijn er twee mogelijkheden: Ofwel heeft Möllig het allemaal verzonnen, in welk geval hij opzettelijk liegt tegen het Duitse publiek. Of hij weet niet beter, in welk geval hij zich volledig gediskwalificeerd heeft als “deskundige op het gebied van het veiligheidsbeleid”.

Nog meer leugens van Mölling

Maar dat is nog niet alles. Markus Lanz gaf Mölling een kans door over Mariupol te spreken en te zeggen:

“Waarom is deze stad zo belangrijk? Waarom wordt deze stad zo met de grond gelijk gemaakt? Ik bedoel, de beelden zijn tragisch gelijk – Aleppo, Grozny – het is allemaal hetzelfde beeld.”

Helaas is dat waar, want waar legers vechten, worden steden verwoest. Men kan zich echter afvragen waarom Lanz niet ook Bagdad, Tripoli, Mosoel, de steden in Jemen enzovoort heeft genoemd, waar niet Rusland maar de VS en zijn bondgenoten steden hebben verwoest die veel erger zijn dan wij in Oekraïne zien.

Ja, Mariupol is verwoest, maar de huizen zijn “slechts” uitgebrand, maar ze staan allemaal nog overeind, en de burgers die zich in de kelders hebben schuilgehouden, hebben het overleefd. Anders was het in de door de VS verwoeste steden, waar de huizen met zware wapens werden beschoten en neergehaald, waarbij de mensen die zich in de kelders schuilhielden werden begraven en gedood.

Maar dat de oorlogen van de VS in de laatste 20 jaren op de Duitse televisie niet worden bekritiseerd en dat de – naar schatting – 500.000 tot een miljoen burgerslachtoffers waarvoor alleen al het Amerikaanse leger in Irak verantwoordelijk is, worden op de Duitse televisie niet genoemd, is niets nieuws.

Maar terug naar het programma, want Mölling nam dankbaar de bal van Lanz over en antwoordde:

“Ja, dat toont in de eerste plaats de absolute grenzeloosheid van deze oorlog aan. Er is geen grens aan de bereidheid om te vernietigen en te doden. Dat is één ding. Waarom is Mariupol zo belangrijk? Daar zijn twee redenen voor: De eerste is een symbolische reden. Mariupol – voor degenen die zich dat misschien herinneren – was de stad die 2014 zo lang standhield toen Rusland in die tijd in het zuiden van Oekraïne veel verder probeerde op te dringen. Dat is, zou ik zeggen, het symbool dat Mariupol ook voor Poetin betekent.”

Ook dit is een complete leugen, want ik ben een van die “die het zich misschien nog herinnert” en heb zelfs een boek geschreven over de chronologie van de gebeurtenissen van 2014. Dus ik herinner me dat precies het tegenovergestelde het geval was. Mariupol keerde zich tegen Kiev als deel van de Volksrepubliek Donetsk na de Maidan-coup eind februari 2014. Op 6 april heeft Kiev troepen ingezet in de richting van de Donbass, waardoor de burgeroorlog is begonnen. In april werd er echter nog weinig gevochten omdat grote delen van het Oekraïense leger weigerden op hun eigen ongewapende landgenoten te schieten en overliepen naar de opstandelingen.

Pas toen Kiev de zogenaamde “vrijwilligersbataljons” oprichtte, zoals het Azov-bataljon, en rekruteerde uit de gelederen van de Oekraïense neonazi’s, begon de echte hete fase van de oorlog. Mariupol koos de kant van Donetsk en werd aangevallen door het Azov Bataljon, maar verzette zich.

Op 11. In mei 2014 hebben de republieken van de Donbass ook een referendum gehouden over hun onafhankelijkheid van Kiev, naar het voorbeeld van de Krim, waarbij in de regio Donetsk (waar Mariupol deel van uitmaakt) met een opkomst van 74 procent 89 procent van de stemgerechtigden voor onafhankelijkheid van Oekraïne was . Dat de opkomst zo laag was, was te wijten aan Mariupol. Twee dagen eerder had een aanval van het Azov bataljon meer dan 20 mensenlevens gekost. Uit angst voor de gevechten gingen in Mariupol slechts enkele stembureaus open en durfden maar weinig mensen hun stem uit te brengen.

Mölling daarentegen verzwijgt dit alles en beweert eenvoudigweg, in strijd met de waarheid, dat Mariupol 2014 “zo lang stand had gehouden tegen Rusland”. Dit is weer een leugen van deze vermeende deskundige.

Wie is de leugenaar Mölling?

Als iemand zo schaamteloos liegt, vraagt men zich af wie deze leugenaar is. Mölling is onderzoeksdirecteur bij de Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, wat zeer respectabel klinkt. Het wordt echter duidelijker als men hun Engelse naam noemt, want in het Engels heet de vereniging “German Council on Foreign Relations” en is zij in feite niets meer dan een uitloper van een van de machtigste transatlantische lobby-organisaties in de VS, de Council on Foreign Relations. De Council on Foreign Relations heeft reeds zijn Duitse vertakking, de Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 1955 opgericht, samen met Chatham House, nog zo’n organisatie.

De Council on Foreign Relations van de VS is een van de machtigste organisaties in de VS en bepaalt in beslissende mate het buitenlands beleid van de VS. De Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen is als afdeling in Duitsland niets anders dan een van de lange armen van de Amerikaanse politiek, die tot taak heeft ervoor te zorgen dat ook Duitsland opkomt voor de belangen van de VS. Mölling staat dus voor de belangen van de VS en de VS zijn geïnteresseerd in het demoniseren van Rusland, het verlengen van de oorlog in Oekraïne en het verzwakken van Rusland in een proxy-oorlog..

De taak van Mölling en zijn werkgever in deze is het beïnvloeden van de publieke opinie in Duitsland in de gewenste richting, zodat Duitsland meer wapens levert en geld verstrekt voor het bewapenen van Oekraïne om de oorlog te verlengen. Dat is waar het om gaat, en dat verklaart waarom Mölling zo schaamteloos liegt. Hij doet gewoon zijn werk.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann

In het programma van Lanz mocht iemand anders haar canon van leugens verspreiden. Dit was Marie-Agnes Strack-Zimmermann, een vrouw die de laatste tijd bijna niemand kende, maar die nu – in tijden van anti-Russische hysterie – in topvorm is. In het programma Lanz vertelde zij over een ontmoeting met een Oekraïense vrouw die volgens haar “ de vice-voorzitter is voor de nationale veiligheid van Oekraïne“. Deze vrouw, zo vertelde Strack-Zimmermann, was ’s middags altijd “in het veld” – met andere woorden, in de oorlog.

Natuurlijk vraagt niemand bij Lanz zich af hoe dit in zijn werk gaat, want er zijn geen “deeltijd-soldaten” die bij wijze van spreken alleen ’s middags “in het veld” zijn. Maar deze volslagen onzinnige verklaring was nodig omdat deze vermeende deeltijdse soldaat mevrouw Strack-Zimmermann vertelde over haar vermeende ervaringen. Strack-Zimmermann liet het zo klinken:

“Het bleek ook duidelijk uit wat zij zei – ik had achteraf de gelegenheid om onder vier ogen met haar te spreken – dat zij de gevechten rechtstreeks meemaakt, dat zij rechtstreeks meemaakt hoe Russische soldaten de schoenen van dode kinderen uittrekken – laat ik daar duidelijk over zijn – en naar huis bellen, ik zal onze zoon een paar mooie schoenen brengen, dat is wat daar gebeurt. Dat is ontmenselijking.”

Ook in het geval van mevrouw Strack-Zimmermann rijst de vraag of zij gewoon dom is of dat zij opzettelijk liegt. Het is duidelijk dat deze bewering niet waar kan zijn, want zelfs als deze Oekraïense vrouw dit zou vertellen en zelfs als zij “in het veld” zou zijn, halftijds, zou zij aan Oekraïense kant staan. Maar hoe wil zij dan naast Russische soldaten staan en hen “ kinderschoenen zien uittrekken en naar huis zien bellen” en dan ook nog horen wat de Russische soldaten door de telefoon zeggen?

Alleen al daarom is het verhaal weer een voorbeeld van Oekraïense oorlogspropaganda, die mevrouw Strack-Zimmermann ofwel gewillig doorgeeft, ofwel gewoon te dom is om op te merken dat haar in Oekraïne vrijelijk verzonnen roversverhalen worden verteld.

Bovendien heeft, zoals Strack-Zimmermann misschien niet weet, geen enkele Russische soldaat zijn mobiele telefoon bij zich, wat ik uit de eerste hand weet van mijn reizen naar het conflictgebied. De reden is eenvoudig: alle smartphones van vandaag hebben besturingssystemen van Google of Apple die voortdurend positiegegevens doorgeven, zelfs als u denkt dat u deze functie hebt uitgeschakeld. En de CIA heeft toegang tot deze gegevens. Dus als Russische soldaten onderweg zouden zijn met hun mobiele telefoons, zou de CIA niet alleen weten waar Russische eenheden zich bevinden, maar zelfs de verblijfplaats van elke Russische soldaat.

En daarom dragen Russische soldaten, alleen al uit zelfbescherming, geen mobiele telefoons bij zich waarmee ze naar huis zouden kunnen bellen. De enige uitzonderingen zijn enkele hoge officieren, maar die hebben ook geen smartphones, maar oude “knoopmobielen” die nog geen GPS, aanraakschermen, camera’s enzovoort hadden.

Dat was dus al het tweede volledig leugenachtige verhaal in dit opmerkelijke programma van Markus Lanz.

Wie is Strack-Zimmermann?

Strack-Zimmermann, die momenteel veel ophef maakt omdat zij als voorzitster van de defensiecommissie van de Bondsdag in alle media campagne voert voor een verlenging van de oorlog door wapenleveranties, is ook een strakke transatlantica. Zij is namelijk – naast andere functies – ook bestuurslid van de Duitse Atlantische Vereniging.

De Duitse Atlantische Vereniging is een 1956 opgerichte lobby-organisatie voor de belangen van de NAVO. Dat is niet mijn bewering, dat is wat de vereniging over zichzelf schrijft op haar pagina :

“De Duitse Atlantische Vereniging heeft zich tot taak gesteld het inzicht in de doelstellingen van het Atlantisch Bondgenootschap te verdiepen en de mensen voor te lichten over het NAVO-beleid. Zij pleit voor een versterking van de Europese pijler van de NAVO en voor nauwe banden met de twee Noord-Amerikaanse democratieën”

De NAVO is een instrument om de geopolitieke belangen van de VS kracht bij te zetten, ook al wordt dat in de media en de politiek anders voorgesteld. En parallel aan de NAVO werd de Duitse Atlantische Vereniging opgericht om de doelstellingen van de NAVO (d.w.z. van de VS) in Duitsland bekend te maken. Als bestuurslid van deze lobbyvereniging is mevrouw Strack-Zimmermann een directe vertegenwoordiger van de belangen van de VS in Duitsland.

Voor haar geldt dus hetzelfde als voor de heer Mölling: zij liegt bewust, dat is haar werk.

Markus Lanz en oorlogspropaganda

ZDF en Markus Lanz zijn de laatste tijd op zijn zachtst gezegd vaak onaangenaam opvallend in beeld geweest. Am 12. April was een dame genaamd Florence Gaub in zijn show, waar ze onder andere mocht zeggen:

“Wij mogen niet vergeten, ook al zien de Russen er Europees uit, dat zij geen Europeanen zijn – nu in culturele zin – die een andere verhouding hebben tot geweld, die een andere verhouding hebben tot de dood.”

Dit zijn deze “ontmenselijkingen” waar altijd over gesproken wordt, waar Strack-Zimmermann het ook over had, en waar Rusland van beschuldigd wordt. Goebbels zou trots zijn op Frau Gaub, want zij doet precies wat hij deed toen hij waarschuwde voor de “Mongoolse horden”: Frau Gaub ontmenselijkt “de Russen” en presenteert ze als monsters die zogenaamd “ een andere verhouding tot de dood hebben“, en ontkent daarmee dat de Russen mensen zijn zoals u en ik. Misschien eten deze Russen zelfs hun eigen kinderen, wie weet?

Wie is Florence Gaub?

Het zal u niet verbazen, maar Florence Gaub is ook een NATO propagandist. Aan het begin van haar loopbaan was zij vier jaar werkzaam aan het NATO Defense College, een militaire academie van de NAVO voor stafofficieren en generaals. Zij heeft zich dus de oorlogsretoriek van de NAVO eigen gemaakt vanaf het begin van haar carrière.

Tegenwoordig is zij adjunct-directeur van het Instituut voor Veiligheidsstudies van de Europese Unie, een EU-agentschap dat een belangrijke rol speelt bij het formuleren van het buitenlands beleid van de EU. Het anti-Russische beleid van de EU, dat momenteel zo ver gaat dat de EU sancties goedkeurt die de EU meer schaden dan Rusland zelf, wordt grotendeels bepaald door mensen als Florence Gaub. Dit zijn mensen wier haat jegens Rusland zo groot moet zijn dat ze het accepteren dat de maatregelen tegen Rusland in de eerste plaats de mensen in de EU schaden, d.w.z. de mensen wier veiligheidsbelangen de EU zogenaamd behartigt.

Het is echt goed dat de ZDF-kijker geen idee heeft wie de ZDF hem in het leugenachtige programma Lanz als “deskundige” voorschotelt.

In mijn nieuwe boek “Inside Corona – The Pandemic, the Network and the Backers – The Real Goals Behind Covid-19” laat ik aan de hand van uitgebreide gelekte data-analyses zien hoe de pandemie door verschillende organisaties in verschillende fasen werd voorbereid, waarbij de actieve voorbereidingsfase rond 2016/2017 begon. Daarnaast laten de gegevens ook zien welke overkoepelende doelen deze organisatoren nastreven en hoe de pandemie voor hen de weg vrijmaakt om deze doelen te bereiken.

Het boek is momenteel verschenen en kan exclusief hier rechtstreeks besteld worden via J.K. Fischer Verlag.

Klik hier voor het nieuwe boek

” Lees verder

%d bloggers liken dit: