Arthur Firstenberg: – DE PLANEET REDDEN — VOLGENDE STAP

De aarde sterft voor onze ogen. De meeste insecten – bijen, vlinders, krekels, spinnen – zijn al verdwenen, zelfs uit regenwouden en beschermde natuurgebieden. Meesjes, mussen en andere kleine vogels zijn niet langer een sieraad voor onze tuinen en vogelvoederplaatsen. Onze meren en vijvers hebben een tekort aan kikkers en salamanders. Onze bossen zijn niet langer nettoproducenten van zuurstof. Onze oceanen bevatten binnenkort misschien meer plastics dan vis.

Het meest verrassende aan de reacties op mijn verzoek om een administratief medewerker was niet dat 154 mensen naar de baan solliciteerden, maar dat ze me bijna allemaal belden met een mobiele telefoon. Daaruit bleek niet alleen hoeveel terrein we in de afgelopen 26 jaar hebben verloren, maar ook welke enorme obstakels ons nog te wachten staan in onze zoektocht naar echte verandering – verandering die snel genoeg moet gebeuren en wijdverspreid genoeg moet zijn om ervoor te zorgen dat baby’s die vandaag worden geboren nog steeds een planeet hebben om op te leven als ze tien zijn.

Van de vele aanvallen op de atmosfeer, oceanen, bossen, dieren en mensenlevens, is de mobiele telefoon uniek. Hij is uniek omdat hij de aarde sneller vernietigt dan enige andere bedreiging — sneller dan fossiele brandstoffen, pesticiden, radioactiviteit, kunststoffen, of welke andere aanslag dan ook. En omdat de vervuiling die hij uitzendt – radiofrequentiestraling (RF-straling) – de enige vervuilende stof is die opzettelijk en niet onopzettelijk overal wordt verspreid: om een mobiele telefoon te laten werken wanneer je dat wilt, moet elke vierkante centimeter van de aarde te allen tijde zwaar worden bestraald.

De fabricage van mobiele telefoons berust op:

kinderslavernij in de Democratische Republiek Congo
genocide tegen de inheemse bevolking van het Ituri woud
uitroeiing van de laagland gorilla

Mobiele telefoons bevatten:

tientallen giftige metalen, en
honderden giftige chemicaliën

Mobiele telefoon productie, waar dan ook, veroorzaakt:

massale grondwatervervuiling.

Mobiele telefoon straling is vandaag de dag de oorzaak van de meeste:

hart-en vaatziekten,
diabetes, en
kanker

De 15 miljard mobiele telefoons in de wereld, samen met de 7 miljoen zendmasten, zijn de grootste oorzaak van:

het verdwijnen van insecten
de decimering van vogelpopulaties
het uitsterven van amfibie soorten

Deze feiten moeten bekend worden — bekend bij het publiek, bij de reguliere geneeskunde, en bij de reguliere milieu-organisaties die campagne voeren om insecten, vogels, wilde dieren, bossen, oceanen, en de atmosfeer te redden. En het wegdoen van je mobiele telefoon moet snel veranderen van “onmogelijk” in routine en wijdverbreid. De redenen daarvoor zijn dwingender dan de redenen waarom zovele veranderingen in levensstijl die ooit “onmogelijk” leken, tijdens de pandemie wereldwijd routine en wijdverbreid werden.

Kathleen Burke, uit Albuquerque, New Mexico, is onze nieuwe uitvoerend assistent. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de vele sollicitanten met uitstekende kwalificaties met wie ik een gesprek heb gehad, en ik hoop dat u allen deel zult uitmaken van het wereldwijde team dat wij in de komende weken zullen beginnen samen te stellen. Om te beginnen zullen wij de hand reiken aan de ongeveer 1000 mensen die ons de afgelopen paar jaar uit vele landen hebben benaderd met de aanbieding van verschillende soorten hulp.

Onze campagne gaat niet in de eerste plaats over “5G” of “elektrosensitiviteit” en het gaat niet alleen over RF-straling. Kathleen en ik zullen samenwerken om de samenwerking te katalyseren tussen organisaties die zich bezighouden met veel verschillende vormen van milieuaantasting, met het doel om kennis om te zetten in keuzes bij het grote publiek. We zullen de hand uitsteken naar, en samenwerken met, reguliere organisaties die zich bezighouden met klimaatverandering, landgebruik, oceaanvervuiling, ontbossing, pesticiden, plastics, kernwapens, enz. En we zullen al die organisaties bewust maken van de omvang en de urgentie van de wereldwijde aanval door draadloze technologie in al haar vormen.

Zet kennis om in keuzes: Kennis over microplastics — in de atmosfeer, in de oceanen en in ons lichaam — moet leiden tot onwil van het publiek om plastic te kopen en te gebruiken. Kennis over RF-straling moet worden omgezet in afwijzing van mobiele telefoons door het publiek. Dit zijn eenvoudige keuzes die moeilijkere keuzes – bijvoorbeeld de keuzes die nodig zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen – mogelijk kunnen maken.

Deze campagne zal niet gemakkelijk zijn, en ik weet niet of hij kan slagen. Maar het is noodzakelijk. De hele wereld doet alsof hun kinderen zullen opgroeien, ook al is het duidelijk dat de planeet waarop we verwachten dat ze opgroeien voor hun ogen wordt vernietigd — en het wordt niet vernietigd door samenzweerders of de “Diepe Staat”, maar door levensstijlkeuzes van jou en mij en alle anderen.

Hier is de nieuwsbrief die ik verstuurde op 1 maart 2022 (“Supreme Court to Consider Our Case This Friday”), twee dagen nadat ik mijn arm gebroken had:
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/05/Supreme-Court-to-consider-our-case-this-Friday.pdf. Hij bevatte ook een link naar een Europese petitie die een miljoen handtekeningen nodig heeft en die die dag begon met het verzamelen van handtekeningen. Velen van u hebben de e-mail niet ontvangen omdat onze e-mail marketing dienst de levering zonder reden opschortte nadat de e-mail naar slechts een derde van onze abonnees was verzonden. Zij hebben hun verontschuldigingen aangeboden en ons krediet gegeven voor de niet-verzonden e-mails.

Verlies in het Hooggerechtshof van de VS: Op 4 maart 2022 stemde het Hooggerechtshof om onze zaak niet te horen. In de komende maanden zullen we onze campagne naar een hoger niveau tillen, zodat wanneer deze kwestie de volgende keer aan onze wetgevers en rechters wordt voorgelegd, het al een kwestie van groot belang voor het grote publiek zal zijn, en zowel de wetgevers als de rechters onder druk zullen worden gezet door kiezers die erop staan dat de straling stopt, en die weigeren nog langer hun handheld vernietigingsinstrumenten te gebruiken.

Uw donaties, ongeacht het bedrag, zullen helpen bij het financieren van de uitbreiding van ons cruciale milieuwerk. De Cellular Phone Task Force is een 501(c)(3) non-profit organisatie, en donaties van inwoners van de V.S. zijn aftrekbaar van de belasting.
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/TgPwsl6eANPiQr6x-NqfEs5-xpjpCJ76mF8R8IeyjWRp7ugx657m13t3O-6jFhgKm6Yvmrw3yycLEuQJ4OE3VPonPxyeWG17NQlgALsZgyp9aOxDEHXv7Vy5wIrV0obRACUg4_2sb9woOiCjz6C8xIvK0376ZXjaryeDR8POKbNEh3T2qg2wvxWcedom4K10BnezFD6twkHjnCaK-yB9j9uv5f0R83KQxQ

%d bloggers liken dit: