Nogmaals: bruggen bouwen – maar hoe?

nogmaals:-bruggen-bouwen-–-maar-hoe?

05-05-22 08: 28: 00,

Beste vrienden van het Forum!

De laatste bijeenkomst werd gehouden onder het nog steeds actuele onderwerp van de oorlog in Oekraïne en, urgenter dan ooit tevoren, onder het leidende beginsel “Oekraïne: oorlog voeren of bruggen bouwen?”, dat al eerder op deze website werd geformuleerd. De nadruk kwam nu te liggen op de vraag naar de oorzaken en de doelstellingen van de oorlog, waarbij scherp werd gevraagd: wie zijn de daders? Om misverstanden te voorkomen, hebben wij de tekst over het bouwen van bruggen in het volgende verslag als voorwoord opgenomen:

Dus nogmaals: “Oekraïne: oorlog voeren of bruggen bouwen?

De oorlog in Oekraïne schudt de wereld momenteel meer wakker dan andere oorlogen die op hetzelfde ogenblik woeden. Waarom? Omdat het in het midden van Europa plaatsvindt? Omdat het uit het niets komt? Omdat Vladimir Poetin de vrede vertrapt die het Westen voor de wereld veilig wil stellen?

De verontwaardiging over de Russische invasie in Oekraïne, die in strijd is met het internationaal recht, maakt de hoogste golven in de door het Westen gedomineerde wereld. In de toekomst, zo wordt gezegd, kunnen vrede en veiligheid niet langer worden gewaarborgd met alleen tegen Rusland. Een gigantische campagne van sancties tegen Rusland, een ongeëvenaarde spiraal van herbewapening, een uitsluiting van alles wat Russisch is en grenst aan het racistische, is in gang gezet.

Laten we even stilstaan: Is het werkelijk zo dat het Westen, de EU, met name Duitsland, sinds het einde van de Sovjet-Unie alles in het werk heeft gesteld om een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor duurzame vrede met Rusland op te bouwen ter vervanging van het ineengestorte systeem van de “Koude Vrede”,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: