Oordelen en de neiging tot het boze

oordelen-en-de-neiging-tot-het-boze

05-05-22 12:00:00,

door

Mieke Mosmuller

05-05-2022 2 commentaren Print!

Onderstaande tekst is een letterlijke transcriptie van de gesproken video-tekst.

Doorgaans kijken we in de medemens naar het goede, maar het liefst ook naar het slechte. We oordelen daarover, maar moeten tegelijkertijd toegeven dat we zelf ook een slechte kant hebben. In feite zie je dat je als mens een dubbele natuur hebt en da het zo zou moeten zijn dat je met je verstand een bondgenootschap sluit met je geweten, met je moraliteit, zodat je je dan in de richting van de menselijkheid zou ontwikkelen. Het adagium ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ geeft de beste mogelijkheid weer om tot vrede te komen, maar dan moet iedereen de moed vatten zich te verdiepen in de slechte kant van zijn eigen wezen.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Daar kun je natuurlijk niet onderuit, dat de mens niet alleen een moreel hoogstaand wezen kan zijn, maar dat in ons mensen ook het verschrikkelijk boze als mogelijkheid aanwezig is. Ja, ik heb de vorige keer een pleidooi gehouden voor een positieve blik op de medemens, ervan uitgaand dat eigenlijk in ieder mens het beste schuilt, al komt het er natuurlijk lang niet altijd uit, maar dat je je zou kunnen verdiepen in de hoge morele kwaliteiten van je medemens. En toen ik dat had gesproken, toen voelde ik naderhand de behoefte om daar een zeker evenwicht in te brengen en ik zal dan vandaag meer de nadruk leggen op de andere kant in de mens. Want daar kun je natuurlijk niet onderuit, dat de mens niet alleen een moreel hoogstaand wezen kan zijn, maar dat in ons mensen ook het verschrikkelijk boze als mogelijkheid aanwezig is. En we leven in een tijd, misschien is die tijd eigenlijk wel altijd op aarde zo, waarin je heel veel berichten krijgt die erop wijzen dat in de mens het boze aanwezig is, dus je kunt er echt niet omheen. Wanneer je nu naar de berichten kijkt, luistert, over de oorlog, dan – nou ja als je er dan vanuit gaat dat het ook allemaal echt zo ís, wat je aan berichten krijgt dat laat ik maar even buiten beschouwing – dan zie je toch dat de meest verschrikkelijke dingen gebeuren en het is natuurlijk toch altijd wel zo dat die verschrikkelijke dingen aan de aanvallende kant meer duidelijk zijn dan aan de verdedigende kant,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: