Nog twee redenen voor de angst voor een vaccintijdbom

nog-twee-redenen-voor-de-angst-voor-een-vaccintijdbom

11-05-22 05: 38: 00,

Op 15. In december 2021 heeft Dr Ashley Bloomfield in een brief aan de New Zealand District Health Authorities het risico van myocarditis en pericarditis na vaccinatie met Covid beschreven. Hij schatte de incidentie van de gevallen op drie per 100.000 vaccinatie en beschreef het risico derhalve als “ernstig” maar “zeer zeldzaam”.

Hij beschreef de symptomen als volgt:

  • zwaar gevoel, ongemak, benauwdheid of pijn op de borst
  • ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid
  • duizeligheid, licht gevoel in het hoofd of flauwvallen
  • hartkloppingen of een gevoel van “overgeslagen slagen

Dr. Bloomfield zei dat “ernstige complicaties kunnen worden vermeden door tijdige screening en behandeling”. Hij waarschuwde ervoor de aandoening onbehandeld te laten.

Een tabel van ongewenste voorvallen na vaccinatie (AEFI) is gepubliceerd op de Medsafe-website. Hieruit blijkt dat de werkelijke incidentie van myocarditis bij kinderen jonger dan 40 jaar vier tot zeven keer hoger is dan het verwachte percentage per 100.000 vaccinatie – aanzienlijk hoger dan verwacht door Dr.

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: