Stralingsleed.nl:ㅤLiegen instanties in dienst van het Ministerie van EZ?

stralingsleed.nl:ㅤliegen-instanties-in-dienst-van-het-ministerie-van-ez?

11-05-22 05:12:00,

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (EMV) en Gezondheid brengt organisaties met kennis van EMV samen. Organisaties die eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. De normen voor de draadloze communicatie in Europa zijn vastgelegd door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

De verschillende organisaties
Er is veel aandacht voor een mogelijk verband tussen straling en gezondheidsklachten. Verschillende organisaties doen hier onderzoek naar. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) en Gezondheid brengt organisaties met kennis van EMV samen over dit onderwerp. In het Kennisplatform EMV zitten het:
-RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
-Agentschap Telecom. Agentschap Telecom maakt deel uit van het Antennebureau, onderdeel van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie en Agentschap Telecom controleert dus de blootstellingslimieten van zendmasten voor de mobiele communicatie en de mobiele telefonie;
-TNO (een Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk onderzoek);
-DNV GL (Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyg (GL) met als doel bescherming van leven, bezit en milieu);
GGD GHOR Nederland ( de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland);
-ZonMw (een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg).

De Gezondheidsraad heeft een adviserende rol. Het Kennisplatform is ook een aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over straling.

Alleen thermische effecten
Het Antennebureau (het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze- en mobiele communicatie, zegt:
“De elektromagnetische straling van antennes kunnen een opwarmend effect hebben op het lichaam (thermisch effect). Andere effecten op de gezondheid zijn niet aangetoond. Sommige mensen melden wel klachten over de gezondheid zoals hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid”.

Leugen
En dit is een leugen. Een leugen van het ministerie voor eigen gewin? Er zijn namelijk wél onderzoeken (én effecten) die aangeven, dat de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (straling) voor alle draadloos gebruik, wel terdege invloed heeft op een mensenlichaam én op de flora- en faunawereld. Zie bijv. de internationale oproep, het 5G appeal, dat zegt: stop 5G op aarde en in de ruimte.
Dat naast de thermische effecten er biologische effecten meespelen die onder ander klachten veroorzaken als;
-slaapproblemen;

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: