Wederom kiezersbedrog na een slap Haags kopje koffie? – commonsensetv.nl

wederom-kiezersbedrog-na-een-slap-haags-kopje-koffie?-–-commonsensetv.nl

11-05-22 04:17:00,

Het AD kopte: ‘Rutte en Kaag op ‘bedeltour.’ Ze gaan deze week langs bij oppositiepartijen om steun te verzamelen voor de begrotingsplannen. De oppositie-koffie staat klaar, maar dat is voorlopig echt alles.

Tot nu toe zijn we gewend dat coalities in zowel de Tweede Kamer als ook in de senaat konden rekenen op een meerderheid, uitzonderingen daargelaten.
Maar nu na een enorme versnippering is dat anders. Sinds Nilüfer Gündogan zich afsplitste van Volt hebben we 20 fracties in de Tweede Kamer.

Dankzij eerdere afsplitsingen van m.n. het FvD en nederlagen voor de regeringspartijen tijdens de Provinciale verkiezingen (een krankzinnige ondemocratische trapsgewijze verkiezing waarbij Eerste Kamerleden door de partijen worden aangewezen) moet het 4e kabinet Rutte binnen de Eerste Kamer gaan leuren bij de senatoren van de oppositie.

Maar dat leuren mag wat kosten: kiezersbeloften. Toezeggingen om kiezers te trekken worden verkwanseld voor zover die nog overeind zijn gebleven na de eerdere coalitiebesprekingen. Immers, om aan de macht te kunnen komen moet er onderhandeld worden. Onderhandeld over eerder gedane beloftes aan de eigen achterban. Dat houdt in dat verschillende verkiezingsbeloftes sneuvelen om toch maar enkele andere binnen te halen.

Behalve dat deze koehandel niet met de achterban wordt gecommuniceerd, laat staan dat de eigen kiezers wordt gevraagd of ze akkoord gaan, moeten aanschuivende partijen ook nog eens minderheidsstandpunten van de coalitiegenoten onderschrijven en zelfs uitvoeren. Over dit bedrog hoor je niemand, onder het mom van: er moet toch geregeerd worden, dus geven en nemen. Lekkere democratie is dat.

Maar nu wordt het nog ondemocratischer, terwijl het juist gezien het Alternatief Staatsbestel (AS) de goede kant lijkt op te gaan. AS pleit ervoor dat er structureel per onderwerp een wisselende meerderheid in alleen de Tweede Kamer gezocht wordt. Niet in de senaat. Daar horen binnen het AS-systeem uitsluitend partij onafhankelijke wetsdeskundigen te zitten die het werk van de Tweede Kamer niet voortdurend overdoen of domweg bevestigen. Senatoren dienen wetten te beoordelen op juistheid en haalbaarheid en dat ze niet in tegenspraak zijn met bestaande wetten.

Want wat gaat er nu gebeuren? Met dat bakkie doen proberen Rutte en Kaag andere dan de coalitiepartijen zover te krijgen het kabinet te gaan steunen. En dan worden nog meer kiezersbeloftes gebroken. Want voor wat hoort wat. De PvdA eist in ruil voor steun dat het minimumloon wordt opgetrokken naar € 14,00.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: