Occulte symboliek rond COVID-19

occulte-symboliek-rond-covid-19

12-05-22 09:07:00, Om de symboliek te kunnen begrijpen, moet men het perspectief innemen van een satanische doodscultus, die zijn tentakels heeft in bedrijven, politiek, media & wetenschap. Onderwerpen van de symboliek zijn COVID-19 testen, opsporen & vaccineren, transhumanisme, AI, slavernij & satanisme, schrijft Wickedtruths.org.

Het coronavirus ritueel van de Olympische Spelen van Londen 2012

Wat doen dansende verpleegsters en ziekenbedden in een Olympische opening? Het vogelperspectief van het complex is een één op één match met het coronavirus.

De zwarte demonen die op de kinderen afkomen, deden me denken aan dit mondstuk van de WHO dat zegt “dat we misschien familieleden uit hun huizen moeten zetten”.

Het optreden op de Olympische Spelen in Londen 2012 was een satanische, voorspellende ceremonie. [BitChute]

Octrooinummer WO2020060606

Het patent, waarin de nummers 2020 en 666 voorkomen, beschrijft een systeem dat informatie van het lichaam van een gebruiker uitleest, die terugstuurt naar een server en die gegevens koppelt aan een cryptocurrency systeem.

In de context van het coronavirus zou deze uiterst invasieve technologie gebruikt kunnen worden om het lichaam van mensen uit te lezen om aan te geven of men besmet is of niet.

De aanvrager van het octrooi is Microsoft LLC. De man achter Microsoft, Bill Gates, heeft grof geld geïnvesteerd in vaccinatiebedrijven en ID2020 (koppelt vaccinatiebewijzen aan een digitale identiteit). Hij zal flink cashen als de hele wereld zijn (terugkerende) vaccins en traceertechnologie krijgt.

Steeds dichter bij een situatie waarin men niet meer kan kopen of verkopen zonder vaccin en deze technologie, is hij een uitstekende kandidaat voor het merkteken van het beest.

Numerologie van corona

1. In Gematria (numerologie) rekent het woord corona uit op 66.
2. Het tellen van de letters van corona levert 6 op.
3. Als men 66 en 6 bij elkaar optelt, krijgt men 666.

H.R.6666 – COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act

In deze huisresolutie zien we weer 666. Omdat resoluties vier getallen moeten hebben, wordt er nog een zes aan toegevoegd.

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text

De resolutie wil iedereen testen en traceren. Een regering heeft eenvoudig niets te zoeken bij zulke grondwetsschendende begrippen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: