“Rusland is de oorlog begonnen” en andere drogredenen

“rusland-is-de-oorlog-begonnen”-en-andere-drogredenen

12-05-22 11:04:00, De grootmoeder met rode vlag is een symbool geworden. Maandag hield Poetin de jaarlijkse “Dag van de Overwinning”-toespraak ter viering van de overwinning van Rusland op nazi-Duitsland in 1945. De Russische president deed geen van de hyperbolische uitspraken die de media hadden voorspeld, maar gaf in plaats daarvan een kort overzicht van de gebeurtenissen die tot de oorlog in Oekraïne hebben geleid, schrijft Mike Whitney. Er was niets van de bravoure die men zou verwachten van een leider die steun probeert te verwerven voor de voortdurende oorlog. Poetin herinnerde de menigte er eenvoudig aan dat hij alles had gedaan wat hij kon om het bloedige conflict waarin Rusland nu verwikkeld is, te vermijden. Hier is een deel van wat hij zei:

“In december jongstleden hebben wij voorgesteld een verdrag over veiligheidsgaranties te ondertekenen. Rusland drong er bij het Westen op aan om een eerlijke dialoog te voeren, op zoek naar zinvolle en compromitterende oplossingen, en rekening te houden met elkaars belangen. Alles tevergeefs. De NAVO-landen wilden niet naar ons luisteren, wat betekent dat zij totaal andere plannen hadden. En dat hebben wij gezien.”

Dit is een nauwkeurige weergave van wat er zich in de maanden vóór de oorlog afspeelde. Poetin probeerde een confrontatie te vermijden door de VS herhaaldelijk te vragen in te gaan op de redelijke veiligheidszorgen van Rusland. Helaas heeft de regering-Biden de eisen van Poetin afgewimpeld zonder zelfs maar een antwoord te geven. De VS en de NAVO houden vol dat Oekraïne het volste recht heeft om te kiezen welke veiligheidsregeling het wil. Maar dat is duidelijk niet het geval. De Verenigde Staten en elke natie in de NAVO hebben verdragen ondertekend (Istanboel in 1999, en Astana in 2010) waarin staat dat zij hun eigen veiligheid niet kunnen verbeteren ten koste van die van anderen.

Het beginsel dat aan deze verdragen ten grondslag ligt heet “de ondeelbaarheid van de veiligheid”, wat betekent dat de veiligheid van de ene staat niet losgekoppeld kan worden van de veiligheid van de andere. In de praktijk betekent dat, dat de ondertekenaars van deze verdragen niet vrij zijn om hun eigen militaire capaciteit zo ver te ontwikkelen, dat die een gevaar voor hun buren vormt. Deze termen zijn vooral van toepassing op Oekraïne, dat lid wil worden van een militaire alliantie die openlijk vijandig staat tegenover Rusland.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: