The Unz Review: Hate Stalks Stanford, door Jared Taylor

the-unz-review:-hate-stalks-stanford,-door-jared-taylor

12-05-22 04: 00: 00,

There have been “despicable acts.â

Video Link

Deze video is beschikbaar op Rumble, BitChute, Brighteon, Gab TV, 3Speak, UgeTube, en Odysee.

Haat besluipt de campus van de Stanford University. Deze week maandag nog gaf de vice-provoost voor institutionele gelijkheid een campusbreed alarm af over âeen gruwelijke ontdekking die onze gemeenschap zal doen wankelen.â Hij kondigde een outreach plan aan om hulp te bieden aan iedereen die dat nodig heeftâ, naast de gebruikelijke âstudenten geestelijke gezondheidszorg.â

 Hij voegde eraan toe dat wanneer âgeconfronteerd worden met verachtelijke daden,â wij de moed moeten hebben om ze te bestrijden, en de morele verantwoordelijkheid om te helpen de schuldigen te vinden en te straffen.

Stanford president Marc Tessier-Lavigne gaf een verklaring uit waarin hij zijn âverdriet en verontwaardiging,â uitte en voegde eraan toe,

“Lees verder op The Unz Review

%d bloggers liken dit: