Viruswaarheid:ㅤSommatie terugplaatsing facebookgroep Viruswaarheid

viruswaarheid:ㅤsommatie-terugplaatsing-facebookgroep-viruswaarheid

12-05-22 10:51:00,

Naar aanleiding van de rechtszaak van het Openbaar Ministerie tegen Willem Engel omtrent opruiing, wordt de context bekeken waarbinnen de uitspraken zijn gedaan. Dit wordt gehinderd omdat meerdere kanalen verwijderd zijn. In het parlement is toegegeven dat Facebook samenwerkt met de NCTV.  Het lijkt er dan ook sterk op dat Facebook in opdracht van heeft gehandeld om ontlastend bewijsmateriaal te vernietigen. Vandaar dat wij Meta (Facebook) nogmaals hebben gevraagd de faceboekgroep Viruswaarheid terug te zetten.

Datum: 11 mei 2022
Inzake: Stichting Viruswaarheid.nl/Facebook

Geachte collega,

In reactie op uw brief van 8 april jl. bericht ik u als volgt. De URL waarom het hier gaat betreft https://www.facebook.com/Viruswaarheid. Dat Meta een URL nodig heeft om te weten om de verwijdering van welke facebookgroep het gaat, blijf ik overigens een zeer twijfelachtige stelling vinden. Zij behoort zelf te weten wat zij verwijdert en waarom.

U verwijst naar een eerdere uitspraak waarbij de heer Engel aanwezig was. Die uitspraak staat los van het huidige geschil dat is ontstaan. Meta heeft de facebookgroep verwijderd zonder dat duidelijk is waarom dat is gebeurd. De verwijdering heeft niet alleen voor de Stichting een grote impact maar tevens voor de heer Engel, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Stichting. Zoals u ongetwijfeld uit de media zult hebben vernomen, wordt de heer Engel strafrechtelijk vervolgd wegens door hem gedane uitlating op onder andere facebook. Door het verwijderen van de pagina is de heer Engel niet in staat de betreffende uitlatingen terug op te zoeken teneinde te bezien in welke context deze uitlatingen zijn gedaan en in reactie op welke andere berichten de uitlatingen zijn gedaan.

 » Lees verder op Viruswaarheid

%d bloggers liken dit: