EZAZ.NL:ㅤIs het voor Covid bedoelde Novavax-vaccin veilig?

ezaz.nl:ㅤis-het-voor-covid-bedoelde-novavax-vaccin-veilig?

13-05-22 01:00:00,

Het Novavax-vaccin bedoeld om te beschermen tegen Covid-19 is een ‘traditioneel’ gemaakt vaccin en mag daarmee, in tegenstelling tot de mRNA-inentingen, terecht ‘vaccin’ genoemd worden. Het vaccin doet mensen twijfelen om toch over te gaan tot zich laten vaccineren omdat het hier een ‘normaal’ vaccin zou betreffen.

Toch waarschuwt het Artsen Covid Collectief dat voor dit vaccin dezelfde bedenkingen gelden als voor de mRNA- vaccins: nauwelijks onderzocht, lage effectiviteit, onbekende risico’s. De vraag is dan ook of Novavax echt een alternatief vormt.

Volgens het Collectief heeft de maker Novavax Incorporated in haar dertigjarig bestaan nog nooit een vaccin kunnen produceren dat veilig genoeg was om tot de markt te worden toegelaten. Novavax is een vaccin dat min of meer lijkt op traditionele vaccins die verzwakte virussen of eiwitdelen van virussen gebruiken. Bij het Novavax-vaccin worden de spike-eiwitten ingebracht in de vorm van nanopartikels, samen met de hulpstof Matrix-M. Zonder die hulpstof zou geen goede afweerreactie op gang komen. Het vaccin is reeds verkrijgbaar en de Nederlandse overheid promoot het als alternatief voor de mensen die geen mRNA-vaccin willen. Maar, zo vraagt het Collectief zich af, is het een echt alternatief?

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA zou ook bij dit vaccin myocarditis en/of pericarditis (hartzakje- of hartspierontsteking) als bijwerking hebben vastgesteld.

Het Collectief: “Wat we blijven benadrukken is dat mensen met een gezond afweersysteem uit zichzelf voldoende bescherming hebben tegen het coronavirus. Voor specifieke risicogroepen kan vaccinatie met een bewezen werkzaam en veilig middel zinvol zijn om de kans op ernstige ziekte te verkleinen.

 » Lees verder op EZAZ.NL

%d bloggers liken dit: