Gezamenlijke verklaring van 17.000 artsen en medische wetenschappers om een einde te maken aan de nationale noodtoestand, de wetenschappelijke integriteit te herstellen en misdaden tegen de menselijkheid aan te pakken

gezamenlijke-verklaring-van-17.000-artsen-en-medische-wetenschappers-om-een-einde-te-maken-aan-de-nationale-noodtoestand,-de-wetenschappelijke-integriteit-te-herstellen-en-misdaden-tegen-de-menselijkheid-aan-te-pakken

13-05-22 05: 42: 00,

17.000 Artsen en medische wetenschappers verklaren dat de medische noodtoestand moet worden opgeheven, de wetenschappelijke integriteit moet worden hersteld en misdaden tegen de menselijkheid moeten worden bestreden.

Wij, artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID 19 gezondheidszorgbeleid, opgelegd aan artsen en onze patiënten, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen en de financiële corporaties die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op alle niveaus geïnfiltreerd en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van Big Tech, media, academici en overheidsinstellingen die van deze georkestreerde ramp hebben geprofiteerd.

Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest gerespecteerde medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast en heeft een illusie van wetenschappelijke consensus geschapen door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen verspreiden door het censureren van gegevens en het intimideren en ontslaan van artsen en wetenschappers,

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: