Grote Reset: “Hongersnood dreigt 300 miljoen mensen uit te roeien”

grote-reset:-“hongersnood-dreigt-300-miljoen-mensen-uit-te-roeien”

13-05-22 06:38:00,

De mainstream media hebben de eenvoudige logica herhaald met betrekking tot de veronderstelde oorzakelijke keten van de huidige verstoorde handels- en aanvoerstromen en de wereldwijde tekorten in de aanvoer: het zijn de nasleep van de oorlog in Oekraïne, de onvermijdelijke gevolgen van de moreel gerechtvaardigde sancties tegen Rusland, en de repercussies van de “pandemie”, bericht Freewestmedia.com.

Maar de schuldigen zijn duidelijk geïdentificeerd. In feite verloopt de crisis volgens plan.

Dat oorlog en sancties steeds rampzaliger gevolgen hebben voor grote delen van de wereld was het onderwerp van een recent interview in het Duitse dagblad Bild, waarin de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Svenja Schulze haar gedachten uitsprak. Zij zei dat er nu “de ergste hongersnood sinds de Tweede Wereldoorlog” dreigt, met miljoenen doden als gevolg van “Corona, extreme droogte en nu de oorlog die de voedselprijzen wereldwijd met een derde heeft doen stijgen” en “nu op recordhoogte” staan. Het Wereldvoedselprogramma gaat er “momenteel van uit dat er veel meer dan 300 miljoen acuut uitgehongerde mensen zijn” en moet “zijn prognoses voortdurend naar boven bijstellen”.

Berekende lockdowngevolgen

Geen woord over het feit dat de meeste van deze slachtoffers het slachtoffer zijn van wat steeds meer erkend wordt als een geplande pandemische enscenering en de gevolgen daarvan op lange termijn. De politiek internationaal gecoördineerde lockdowns met hun fatale gevolgen voor de wereldhandel in goederen en diensten en de productieonderbrekingen hebben de afhankelijkheid van de derde wereld en de opkomende landen van de geïndustrialiseerde landen, hun grote-tech-pioniers en de donorlanden voor ontwikkelingshulp enorm doen toenemen.

Niet alleen zijn de farmaceutische reuzen en de vaccinproducenten, die enorme winsten hebben gemaakt dankzij de herverdeling van staatsbezittingen en belastinginkomsten (vaak op krediet), de grote winnaars van deze geënsceneerde crisis, maar ook de NGO’s en de stichtingen van miljardairs die octrooien bezitten en lobbyen voor overeenkomstige regeringsprogramma’s hebben enorm geprofiteerd.

Er is nu een alomvattende transformatie die op verschillende gebieden van de menselijke ontwikkeling kan worden doorgevoerd. Slimme steden met een hoge graad van digitalisering en bewaking, volledige afhankelijkheid van de gezondheidszorg van gecentraliseerde machtsmakelaars (denk aan de rol van de WHO en haar financiers), het ondergeschikt maken van alle andere politieke taken aan een noodagenda die niet alleen aan virussen gebonden is,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: