RubikonNews: Oorlog van liefde

rubikonnews:-oorlog-van-liefde

13-05-22 12: 00,

Twee grootscheepse oorlogen in Europa, met miljoenen slachtoffers, hebben ertoe geleid dat men heel even heeft gedacht dat oorlog niet de oplossing kon zijn. Maar ook in de toekomst werd er gesaboteerd. deze fase werd de “Koude Oorlog” genoemd, de NAVO en het Warschaupact keken elkaar argwanend aan. Gewetensbezwaren werden door kardinaal Josef Frings van Keulen 1950 opnieuw beschouwd als “een verwerpelijke sentimentaliteit” (1).

Het was slechts met moeite dat ze elkaar vonden. Zij probeerden in multi- en bilaterale verdragen tot begrip en samenwerking te komen. Er werd een buitensporige propagandamachine opgestart. En afhankelijk van aan welke kant van het blok men leefde, werd men gewaarschuwd of bedreigd tegen het kwaad, het kwade, met het kwade. Op een bepaald moment vond de propagandataal haar kader, men hoorde dan van “vreedzame coëxistentie” en een “machtsevenwicht”.

De ineenstorting van het Oosters socialisme aan het einde van de 1980 jaren bracht echter opnieuw politieke instabiliteit in Europa. De vredesbeweging werd sterker door deze ervaring. lange tijd was “geen wapenexport naar oorlogsgebieden” de politieke richtlijn,

” Lees verder op Rubikon News

%d bloggers liken dit: