17.000 medische beroepsbeoefenaren roepen op tot beëindiging van corrupte allianties en herstel van wetenschappelijke integriteit

17.000-medische-beroepsbeoefenaren-roepen-op-tot-beeindiging-van-corrupte-allianties-en-herstel-van-wetenschappelijke-integriteit

14-05-22 05: 50: 00,

17.000 Artsen en medische wetenschappers, verenigd en vastbesloten om de waarheid te vertellen over het onderzoek naar en de behandeling van de covidepandemie, hebben tijdens de “Global Covid Summit” een verklaring aangenomen om “de wetenschappelijke integriteit in de geneeskunde te herstellen”. Daarin roepen zij op een einde te maken aan de corrupte allianties van de farmaceutische industrie, de verzekeringen, de instellingen voor gezondheidszorg, de politiek en de media, de noodtoestand op gezondheidsgebied op te heffen en in het reine te komen met de misdaden tegen de menselijkheid die al vele malen zijn begaan. (hl)


Wij, artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, stellen vast dat het rampzalige COVID 19 gezondheidszorgbeleid, opgelegd aan artsen en onze patiënten, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings-, gezondheidszorginstellingen en de financiële ondernemingen die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op alle niveaus geïnfiltreerd en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van Big Tech, media, academici en overheidsinstellingen die van deze georkestreerde ramp hebben geprofiteerd.

Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest gerespecteerde medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast en heeft een illusie van wetenschappelijke consensus geschapen door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen verspreiden door gegevens te censureren en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: