Kanker, Hepatitis, Gezichtsverlamming, Herpes: Dr. Roger Hodkinson waarschuwt dat de problemen met “vaccins” zullen verergeren

kanker,-hepatitis,-gezichtsverlamming,-herpes:-dr.-roger-hodkinson-waarschuwt-dat-de-problemen-met-“vaccins”-zullen-verergeren

14-05-22 12:51:00,

Het is nu anderhalf jaar geleden dat de uitrol van het COVID-19 vaccin in het begin van 2021 begon. Ruim voordat dat jaar voorbij was, werd het laten vaccineren voor Covid verplicht voor vele banen en het betreden van een groot aantal inrichtingen. Ondanks een ongekend aantal meldingen van vaccinverwondingen, werd het voor de meeste mensen bijna onmogelijk om welke reden dan ook vrijstelling te krijgen, inclusief een slechte reactie op een eerste dosis. In dit interview van RAIR bespreekt Dr. Roger Hodkinson wat wij al weten over de effecten van de vaccins en wat wij in de toekomst kunnen verwachten, schrijft Rairfoundation.com.

De vaccins zijn een gloednieuw product dat niet goed getest is voordat het in allerijl op de markt gebracht werd. Dat er problemen zouden komen, was dus voorspelbaar, zegt Dr. Hodkinson, maar de omvang van de problemen heeft de verwachtingen overtroffen, en wij hebben het einde ervan nog niet zin zicht.

Hoewel de vermoedelijke mechanismen waardoor de vaccins schadelijke uitwerkingen hebben niet bewezen zijn, zien wij toch de gevolgen. De belangrijkste is de algemene onderdrukking van het immuunsysteem. Die manifesteert zich op twee manieren. De eerste is een verhoogde vatbaarheid, niet alleen voor Covid, maar voor infecties in het algemeen. De tweede is het weer opkomen van kankers die vroeger onder controle waren en het ontstaan van nieuwe agressieve kankers. Het feit dat de berichten over dergelijke ontwikkelingen grotendeels anekdotisch zijn, is op zichzelf al een punt van kritiek. Waarom zijn er geen goed gefinancierde studies die de statistieken zouden opleveren die wij nodig hebben? Dr. Hodkinson denkt dat de gezondheidsautoriteit NIH het liever niet wil weten.

Er zijn veel medische onzekerheden. Wij weten niet wat de oorzaak is van ernstige hepatitis bij kinderen. Het aantal getroffen kinderen is klein, maar sommigen zijn erg ziek. Misschien hebben zij een onderdrukt immuunsysteem als gevolg van virus- of deeltjesuitstoot (shedding) door in de buurt gevaccineerde mensen. Auto-immuniteit is een mogelijkheid, want dat hoort bij het Covid-syndroom in andere organen.

Er zijn anekdotische berichten over letsel bij baby’s die borstvoeding krijgen. Borsten zijn gemodificeerde zweetklieren. De Japanse Pfizer studie op ratten toonde aan dat nanodeeltjes zich concentreren in de zweetklieren. Theoretisch zouden de nanodeeltjes of het spike-eiwit in het zweet kunnen terechtkomen en worden ge-aërosoliseerd en door anderen worden ingeademd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: