RubikonNews:ㅤDe deugdzame burger

rubikonnews:ㅤde-deugdzame-burger

14-05-22 01: 00: 00,

Wij hebben allemaal bepaalde “spelregels” geïnternaliseerd zonder welke een samenleving niet kan functioneren. Wij volgen dus meestal onbewust de heersende sociale normen en de geldende wetten en plichten. Wij weten dat wij moeten wachten voor een rood licht, dat wij ons rustig moeten gedragen in de bioscoop en dat het beleefd is om een oudere dame een zitplaats aan te bieden in een overvolle bus. Deze spelregels – of wij ze nu volgen omdat ze in de wet zijn verankerd of uit een gevoel van maatschappelijke wenselijkheid – vloeien voort uit een voortschrijdende culturele verandering en dienen om een basisorde aan te brengen in het steeds complexer wordende maatschappelijk leven.

Daarnaast bestaan er echter op alle denkbare terreinen van het maatschappelijk leven ruimten van vrijheid waarin wij naar eigen goeddunken voor of tegen een bepaalde handeling kunnen beslissen. Maar wat als wij – zowel analoog als digitaal – bij elke handeling, elke stap en elk woord in de gaten worden gehouden? Wanneer wordt ons gedrag geëvalueerd en brengt het voor- of nadelen met zich mee?

” Lees verder op Rubikon News

%d bloggers liken dit: