Stralingsleed.nl:ㅤBomen lijden onder ons draadloos gebruik en gaan dood. Zonder bomen geen leven op aarde.

stralingsleednl:ㅤbomen-lijden-onder-ons-draadloos-gebruik-en-gaan-dood-zonder-bomen-geen-leven-op-aarde.

14-05-22 07:26:00,

De markante eikenboom mooi in blad 24-4-2018 (foto links boven). Eind 2018 kwam er een zendmast voor de mobiele telefonie in het dorp. Na 2018 gaf de boom beduidend minder blad (augustus 2020) en is 23-4-2022 (foto ’s onder) gekapt! In 2018 werd er een antennemast voor de draadloze communicatie geplaatst in het dorp met een bundel op de boom.

Planten laten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie zien
Een stressreactie die zal leiden tot dode bomen, bij geen verandering. Een stressreactie met als oorzaak dat, door de antennemasten die nodig zijn voor het groeiend gebruik van mobiele telefoons, Internet der Dingen (IoT) en ons internet gebruik, de frequentiegolven* toenemen. Frequentiegolven die we niet kunnen zien, horen of ruiken, nemen massaal bezit van ons milieu. Niet alleen voor mensen heel schadelijk maar ook voor onze planten en bomen (flora en fauna). De bundel van een antennemast geplaatst in 2018, kwam terecht op deze prachtige eikenboom. Zie wat er gebeurde binnen 4 jaar; weg boom!

*De belangrijkste karakteristieken van de kunstmatige elektromagnetische velden zijn de frequenties, de golflengte en de intensiteit of de grootte van het veld. De frequentie van een elektromagnetische golf is het aantal trillingen dat op een vaste plaats per tijdseenheid voorbijkomt. Deze grootheid wordt weergegeven in het aantal trillingen per seconde, in de eenheid hertz.

Definitie van frequentie
Geluid is een golf dat beweegt door de lucht. Een golf met een hoogste punt en laagste punt. De afstand tussen het hoogste punt en de evenwichtsstand van de golf wordt ‘amplitude’ genoemd. De beweging die een golf maakt van dal naar piek en weer terug naar het dal heet ‘trilling’. Het aantal trillingen (oscillaties) per seconde noemen we ‘frequentie’. Eén trilling per seconde is gelijk aan één hertz (Hz). Veelvouden die dikwijls worden gebruikt om de elektromagnetische velden aan te duiden zijn kilohertz (kHz) of duizend trillingen per seconde; megahertz (MHz) of miljoen trillingen per seconde; en gigahertz (GHz) of miljard trillingen per seconde. De hertz is genoemd naar de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz, die een belangrijke bijdrage leverde op het gebied van elektromagnetisme. De onnatuurlijke frequenties van alle antennemasten hebben dan ook een getal in hertz. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger (en anders genoemd) de hertz, met namen als:

Factor Si-voorvoegsel Symbool 1 Hertz Hz 103* Kilo-hertz kHz 106 Mega-hertz MHz 109 Giga-hertz GHz 1012 Tera-hertz THz 1018 Exa-hertz EHz 1021 Zetta-hertz ZHz 1024 Yota-hertz YHz

*103 = 10 x 10 x 10 =1000=duizend;

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: