Uitgelekt: Brussel vreest oproer in Europa wegens aardgascrisis

uitgelekt:-brussel-vreest-oproer-in-europa-wegens-aardgascrisis

14-05-22 02:00:00,

De Spaanse krant El Pais heeft een vertrouwelijk document van de Europese Unie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de elites in Brussel erg bang zijn voor de rellen die verwacht worden als gevolg van de zelfdestructieve gasboycotten. Dergelijke rellen zijn reeds aan de gang in andere landen, met honderden doden (zie Sri Lanka). Er wordt hevig gediscussieerd over de vraag of de particuliere huishoudens dan wel de industrie het eerst moeten worden gerantsoeneerd, bericht Willi Huber.

De ineenstorting nadert met reuzenstappen. Alles is zelfveroorzaakt, niets is echt nodig. Inflatie, aanbodtekorten, energietekorten en binnenkort voedseltekorten zijn allemaal logische gevolgen van de doelbewuste acties van de globalistische politieke elites die bijna alle landen in de EU controleren.

Ook landen met een goede economiebeheersing worden gedwongen tot solidariteit en beperkingen

De EU zal een soort gedwongen solidariteit opleggen op basis van de voorzieningszekerheidsverordening 2017 en de solidariteitsclausule. De leden van de EU die verstandig hebben gehandeld en hun bevolking grotendeels hebben veiliggesteld, zullen hun middelen dus moeten delen met andere landen. Als een land zijn eigen behoeften niet kan dekken, kunnen de buurlanden gedwongen worden om over de grenzen heen in hun gasbehoefte te voorzien. Toegegeven, dit zou de EU nog meer op de proef kunnen stellen.

Als Rusland de gastoevoer volledig zou stopzetten, zouden in alle EU-landen inperkingsmaatregelen moeten worden genomen, aldus het EU-document. Het maakt niet uit of de landen direct of indirect getroffen worden. Op dit punt moet worden opgemerkt dat het niet Rusland was dat de gasleveranties beperkte. In feite heeft ex-komiek Volodymyr Zelensky willekeurig de gastoevoer aan banden gelegd omdat de pijpleiding door Oekraïne loopt. Alleen de verovering van het hele traject van de gaspijpleiding door Rusland zou deze situatie kunnen verhelpen – het is niet te verwachten dat het Westen de “grote held” Zelensky tot de orde zal roepen. De enige werkelijke leveringsstops naar de EU waren in Polen en Bulgarije, omdat deze landen de leveringen niet in roebels wilden betalen.

De vraag naar gas moet voor ten hoogste twee derde worden gedekt

De eerste noodbeperking die aan de landen wordt opgelegd is een beperking van het verbruik. Deze maatregel moet in alle landen van kracht worden om concurrentie om reserves te voorkomen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: