Waarom komt de VS weg met het ontketenen van een wereldwijde biologische oorlog?

waarom-komt-de-vs-weg-met-het-ontketenen-van-een-wereldwijde-biologische-oorlog?

14-05-22 03: 53: 00,

De Verenigde Staten hebben de wereldgemeenschap lange tijd blijk gegeven van hun minachting voor internationale regels en van hun bereidheid om waar ook ter wereld een oorlog te ontketenen met het gebruik van massavernietigingswapens (MVW). Dat deden de Amerikanen in Japan, toen zij in augustus atoombommen lieten vallen op de burgers van Hiroshima en Nagasaki 1945. Vervolgens zijn er vele andere incidenten gedocumenteerd en aan de VN gerapporteerd waarbij de Verenigde Staten chemische en bacteriologische wapens hebben gebruikt tegen hun tegenstanders, niet alleen in Korea, maar ook in andere regio’s van de wereld. Zo heeft de Sovjet-Unie in de periode van 1949 tot 1988 aan de VN bewijsmateriaal voorgelegd over 13 feiten van groot- en kleinschalig gebruik van MVW’s met betrokkenheid van de VS. Hier volgen er enkele.

– In 1951-1953 heeft de USSR aan de VN het gedocumenteerde bewijsmateriaal over het gebruik van biowapens door de VS tegen Noord-Korea en China tijdens de Koreaanse Oorlog toegezonden.

” Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

%d bloggers liken dit: