Rudolf Steiner: – WEEKSPREUK – Week 06

rudolf-steiner:-–-weekspreuk-–-week-06

14-04-22 02:16:00,

https://www.miekemosmuller.com/nl/weekspreuk

Inleiding:

In deze week zouden we kunnen voelen hoe ons gehele zelf nu is opgestaan en niet meer leeft in de engheid van het eigen afgezonderde zijn, maar ruim geworden is tot in de krachten van tijd en ruimte. Het is geworden tot openbaring van de wereld zelf.
Maar dan, wanneer ik dit waarachtig voelen kan, verandert mijn gewaarwording van de wereld geheel. In het waarnemen van de openbaring van het zelf laat de wereld dit zelf zien als een afbeelding. Deze afbeelding wordt als een goddelijk oerbeeld getoond. Ik word de waarheid van de afbeelding van het zelf gewaar.
Als ik nu om mij heen kijk, naar de buitenwereld, dan zie ik mijzelf als de wereld, de wereld als mij zelf.

Weekspreuk:

Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit- und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

(vertaald:)

Uit de eigenheid is opgestaan
Mijn zelf en het vindt zich
Als wereldopenbaring
In tijd- en ruimtekrachten;
De wereld toont mij overal
Als goddelijk oerbeeld
De waarheid van de eigen afbeelding.

(translated:)

Resurrected from my own peculiar being
Is my Self and it finds itself
As a revelation of the world
In the forces of time and space;
The world shows to me everywhere
As a divine archetype
The truth of my own image.

%d bloggers liken dit: