Stralingsleed.nl:ㅤStraling van de mobiele telefoons, wifi en IoT, doodt onze bijen

stralingsleed.nl:ㅤstraling-van-de-mobiele-telefoons,-wifi-en-iot,-doodt-onze-bijen

15-05-22 06:01:00,

                                    Bijen zijn echte straalzoekers van natuurlijke straling.

Bijen en andere bestuivende insecten zijn er slecht aan toe. Tijdens de Nationale Bijentelling 2022, 25 april 2022 staat  de honingbij wel op de eerste plek, maar is in verhouding flink minder waargenomen dan tijdens eerdere edities van de Nationale Bijentelling  (2018 de eerste Nationale Bijentelling). Dit jaar is 25% van de waargenomen bestuivers een honingbij, ten opzichte van 35% vorig jaar.

De Nationale Bijentelling (Nederland zoemt) is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en Landschappen NL. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Meer dan 40 procent van de bijensoorten wordt in 2022 met uitsterven bedreigd. In Nederland staat zelfs meer dan de helft van de bijensoorten op de rode lijst. 

Een zeer alarmerende zaak, want bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van bijna 90 procent van de bloeiende plantensoorten in het wild en voor meer dan 75 procent van onze belangrijkste gewassen. Zonder de bijen kunnen we vele fruit-, groente- en notensoorten uit ons voedselpatroon schrappen want 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. 

De meest voorkomende is de honingbij
De meest voorkomende bijensoort is de honingbij. In het voorjaar (na de winterslaap) begint de koningin met het bouwen van het nest en legt eitjes. Uit deze eitjes komen allereerst de larven die uitgroeien tot volwassen wespen, de werksters. De werksters nemen vanaf dan de bouw van het nest over.  Honingbijen verzamelen nectar net als vele andere soorten bijen. Maar ze halen veel meer dan ze dagelijks nodig hebben en het overschot slaan ze op als honing in raten. Met de aangelegde voorraad kan het volk de wintermaanden overleven als het koud is en er geen bloemen zijn.

Imkers
De honingbij is om de honing sinds duizenden jaren een geliefd insect. Honingbijen kwamen vroeger in ons land in het wild voor. Door gebrek aan holle bomen en andere plekken om te kunnen wonen, plus het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ziekten en te weinig voedsel, zijn er nagenoeg geen wilde honingbijenvolken meer. Imkers houden bijen in kasten en korven.

De werking van de circadiane (biologische) klok van de bij
De meeste bijensoorten zijn overdag actief. Door op hun circadiane klok (een interne biologische klok,

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: