The Saker: Ontmaskering – Deel 1

the-saker:-ontmaskering-–-deel-1

15-05-22 12: 22: 00,

Door Naresh Jotwani voor de Saker Blog

[Important note: The following discussion is based only on the meaning of the two words “liberal” and “conservative”. The author has no relationship whatsoever with any political party, think tank, movement or publication anywhere in the world which may have one of these words in its names.]

Het woord “liberaal” lijkt veel mensen te hypnotiseren, die het lijken te verwarren met een synoniem van “goed”. Dit leidt er dan weer toe dat een “liberaal” zichzelf ziet als de belichaming van “goed”. Maar aan die grandioze zelfverheerlijking van “alle goedheid” ligt geen rationeel, gezond begrip van “goed” ten grondslag [see here].

Het zou duidelijk moeten zijn dat elke politieke strategie of beslissing die verstoken is van een gezond begrip van “goed” niet zal – en zelfs niet kan! – leiden tot enig openbaar goed. Zulke politieke strategieën of beslissingen verspreiden alleen maar de valse noties van “goedheid” die het “liberalisme” zichzelf toeeigent.

” Lees verder op site The Saker

%d bloggers liken dit: