Recht is recht, toch? Of niet? – commonsensetv.nl

recht-is-recht,-toch?-of-niet?-–-commonsensetv.nl

18-05-22 10:06:00,

 

Van wie is ‘het recht’?

 

Dat vroeg ik mij laatst af nadat er voor de zoveelste keer een volledig en tot in details onderbouwde zaak tegen de overheid aan de rechter werd voorgelegd en zonder tegen argumentatie toch werd verloren.

Het recht is toch iets van ons? Van de samenleving?

Ik heb belastingrecht gestudeerd, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Dat gaat over overheidsfinanciën en wie er wat en wanneer moet betalen.

Maar het recht dat betrekking heeft op ons welzijn in de samenleving. Hoe zit het daarmee?

We hebben toch ooit met elkaar afspraken gemaakt over wat we belangrijk vinden in de samenleving. De dingen die we wel en niet mogen of moeten doen. Regels om onze rechten te beschermen en regels om ons te beschermen tegen kwaadwillenden.

Aanvankelijk is dit, door schade en schande wijs geworden, met goede bedoelingen opgezet.

Omdat het hele stelsel van wetten en regels erg omvangrijk en ingewikkeld werd, hebben we een systeem opgetuigd van professionals die, ingeval van conflicten en onenigheden, de rechtsgang in goede banen moeten leiden.

Lange tijd heb ik aangenomen dat dit systeem overwegend goed werkte.

Ik heb uit eigen ervaring weet van landen waar dit georganiseerd rechtssysteem niet,  of alleen voor de show bestaat. Maar ik kan inmiddels niet anders meer dan concluderen dat dat nu in Nederland ook het geval is. Een bekend advocatenkantoor is al opgehouden met zaken voeren tegen de overheid want die worden, hoe overweldigend het bewijs en de argumentatie ook is, nooit gewonnen.

“Eeeeehhhhhhh, ja, nee, uw argumenten, tja, weet je wat: de staat heeft gelijk”

Dat is ongeveer het niveau van de rechtspraak tegenwoordig.

Bezittingen kunnen zomaar worden afgepakt. Kinderen kunnen zomaa worden weggenomen. Vrijheidsberovingen, opsluitingen, lockdowns, avondklokken, ze doen het allemaal. Vrijheid van meningsuiting, als het kritiek op de overheid betreft, wordt zo zachtjes aan verboden. Demonstraties met als thema ‘kritisch zijn tegen- of kritiek hebben op de overheid’ zijn verboden. Er zijn al vele voorbeelden van arrestaties en gevangenisstraffen voor mensen die zich aan bovengenoemde ‘misdrijven’ hebben schuldig gemaakt. En als het grote groepen tegelijk betreft staan de staats knokploegen voor u klaar.

Het geweldmonopolie hoort niet thuis bij organisaties die zich daarmee een vrijbrief toekennen om er lustig op los te rossen en te schieten.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: