Ministerie verliest langlopende rechtszaak over Kroondomein Het Loo – commonsensetv.nl

ministerie-verliest-langlopende-rechtszaak-over-kroondomein-het-loo-–-commonsensetv.nl

19-05-22 01:40:00,

Artikel van onze vrienden van Zembla

De minister voor Natuur en Stikstof heeft de langslepende zaak over Kroondomein Het Loo verloren bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar dat de Faunabescherming heeft gemaakt tegen de subsidie die de koning krijgt voor het beheer van het landgoed. Ook moet het ministerie alle relevante stukken verstrekken aan de Faunabescherming. 

“De Faunabescherming is zeer verheugd op alle punten in het gelijk gesteld te zijn. We zullen vol inzetten op terugbetaling van de ten onrechte verleende miljoenensubsidie”, zegt voorzitter van de Faunabescherming, Nico Koffeman.

Schimmige afspraken

Zembla doet al meer dan twee jaar onderzoek naar de schimmige afspraken rond de subsidie aan de koning. Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Maar die aanvraag kregen we niet. We wisten wel de hand te leggen op de subsidiebeschikking en lieten die bestuderen door drie vooraanstaande juristen.

Daaruit bleek dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning krijgt voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek. Hierover gaat de uitzending ‘Koninklijke Constructies’. Na de uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Ministerie reageerde veel te laat

De Faunabescherming had naar aanleiding van de Zembla-uitzending bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het landgoed. Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over zo’n bezwaarprocedure, maar nam daar 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze om die reden geen belanghebbende meer is en daarom weigerde het ministerie het bezwaar tot nu toe inhoudelijk te behandelen.

Het College oordeelt nu dat De Faunabescherming wel degelijk belang heeft bij een inhoudelijke behandeling van het beroep. Door niet aan de verplichting te voldoen om het landgoed het hele jaar open te stellen,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: