EZAZ.NL:ㅤWHO wil minder private donaties

ezaz.nl:ㅤwho-wil-minder-private-donaties

25-05-22 01:00:00, Foto: WHO

Tijdens de Algemene Vergadering van de wereldgezondheidsorganisatie WHO is besloten dat de financiering minder afhankelijk moet zijn van wisselende private donateurs.

Dit betekent dat de lidstaten streven naar een geleidelijke verhoging van hun geraamde lidmaatschapsbijdragen tot 50% van de kernbegroting van de WHO uiterlijk in de begrotingscyclus 2030-2031. In de laatste begrotingsperiode 2020-2021 vertegenwoordigden de bijdragen slechts 16% van het goedgekeurde programmabudget. In diezelfde jaren 2020-2021 was de private investeerder / contribuant Bill Gates de grootste financier van de WHO. Uitgerekend in de twee Coronajaren waarin Gates ook grote belangen had (en nog heeft) in de productie van de voor Covid aanbevolen ‘vaccins’.

Volgens vele deskundigen vormt het huidige financieringsmodel van de WHO een risico voor de integriteit en onafhankelijkheid van haar werkzaamheden. Het feit dat de WHO te afhankelijk is van vrijwillige bijdragen, waarvan een groot deel voor specifieke werkterreinen bestemd is, leidt ertoe dat de prioriteiten van de organisatie en de mogelijkheden om deze te financieren voortdurend niet op elkaar zijn afgestemd. De aanbevelingen zijn dan ook bedoeld om deze tekortkomingen substantieel aan te pakken.

Het is de bedoeling dat de geleidelijke verhoging van de geëvalueerde bijdragen begint met de begroting 2024-25 van de WHO, met een voorgestelde verhoging van 20% ten opzichte van de geëvalueerde bijdragen in de goedgekeurde basisbegroting 2022-23. Het is de bedoeling om zo mogelijk tegen 2028-2029, en uiterlijk tegen 2030-31, 50% van de WHO-begroting te bereiken, tegenover de huidige 16% in 2020-21. Dit zou betekenen dat de WHO tegen 2028-2029 een toename van ongeveer 600 miljoen dollar per jaar zou zien in het deel van haar inkomsten dat afkomstig is uit de meest duurzame en voorspelbare bronnen.

 » Lees verder op EZAZ.NL

%d bloggers liken dit: