Redactionele aanbeveling: – Dr Naomi Wolf: Beste vrienden het spijt me een genocide aan te kondigen

artikel-ter-actieve-verspreiding!-–-dr-naomi-wolf:-beste-vrienden-het-spijt-me-een-genocide-aan-te-kondigen

31-05-22 07: 56: 00,

Het is echt waar: je weet dat ze de baby’s vermoorden.

Ik ben een paar weken stil geweest. Vergeef me.

De waarheid is: Ik ben bijna sprakeloos – of het literaire equivalent daarvan – omdat ik onlangs de weinig benijdenswaardige taak had aan de wereld aan te kondigen dat er inderdaad een genocide – of, zoals ik het onhandig maar krachtig noemde, een “babymoord” – aan de gang is.

The WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, of eenvoudig gezegd, de vrijwilligers, een groep van 3.000 hoogopgeleide artsen, verpleegkundigen, biostatistici, fraude-onderzoekers, laboranten en onderzoekers, hebben, zoals u wellicht weet, rapport na rapport geproduceerd om de wereld te vertellen wat er in de 55.000 interne Pfizer documenten staat die de FDA aan een rechtbank 75 had gevraagd om jarenlang geheim te houden. Op rechterlijk bevel werden deze documenten onder dwang openbaar gemaakt. En onze deskundigen dienen de mensheid door deze documenten door te nemen en ze in lekentaal uit te leggen. U kunt alle rapporten van de Vrijwilligers vinden op DailyClout.io.

De onthulde leugens zijn adembenemend.

De WarRoom/DailyClout Vrijwilligers hebben bevestigd: dat Pfizer (en dus de FDA) in december 2020 wist dat de MRNA-vaccins niet werkten – dat ze “afnamen in werkzaamheid” en een “mislukking van het vaccin” waren. Een bijwerking van het vaccin, zo werd een maand na de massale lancering bekend 2020, was “COVID”.

Pfizer wist in mei 2021 dat de harten van 35 minderjarigen een week na de MRNA-injectie waren beschadigd – maar de FDA lanceerde het EMA voor tieners een maand later toch. Ouders ontvingen pas in augustus een persbericht van de Amerikaanse overheid over hartschade 2021, nadat duizenden tieners waren gevaccineerd. [https://dailyclout.io/pfizer-vaccine-fda-fails-to-mention-risk-of-heart-damage-in-teens/]

Pfizer (en dus de FDA; in veel van de documenten staat onderaan “FDA: CONFIDENTIAL”) wist dat, in tegenstelling tot wat de duurbetaalde persvoorlichters en gekochte artsen de mensen verzekerden, de MRNA, spike-eiwit en lipide nanodeeltjes niet op de injectieplaats in de deltaspier bleven. Ze komen binnen 48 uur in de bloedbaan terecht en nestelen zich van daaruit in de lever, de milt, de bijnieren, de lymfeklieren en, bij vrouwen, de eierstokken. [https://dailyclout.io/internal-pfizer-documents-prove-knowledge-that-lipid-nanoparticles-in-mice-subjects-do-not-remain-in-muscle-but-were-shown-to-be-rapidly-distributed-in-the-blood-to-the-liver/]

Pfizer (en dus de FDA) wist dat het Moderna-vaccin 100 mcg MRNA, lipide nanodeeltjes en spike-eiwit bevatte, wat meer dan drie keer zoveel was als de 30 mcg van Pfizer’s dosis voor volwassenen. Uit interne bedrijfsdocumenten blijkt dat de 100-mcg dosis meer bijwerkingen had, zodat proeven met die hoeveelheid intern werden stopgezet wegens de “reactogeniciteit” ervan – volgens Pfizer. Dat vertelde echter niemand aan de miljoenen Amerikanen die allemaal de eerste en tweede 100-mcg doses van Moderna kregen, evenals de booster shots.

Pfizer maakte de proefpersonen zo dat bijna driekwart vrouw was – een geslacht dat minder vatbaar is voor hartschade. Pfizer heeft geen gegevens meer over wat er met honderden proefpersonen is gebeurd.

Meer dan 42.000 bijwerkingen traden op in de interne proeven, en meer dan 1200 mensen stierven. Vier van de overledenen stierven op de dag dat zij de injectie kregen.

De bijwerkingen die in de interne documenten van Pfizer worden genoemd, verschillen volledig van de bijwerkingen die op de website van het CDC worden vermeld of die door corrupte artsen, medische organisaties en ziekenhuizen worden bekendgemaakt. Deze omvatten een lange lijst van gewrichtspijn, spierpijn (myalgie). Massale neurologische effecten zoals MS, Guillain Barre en Bell’s palsy, encephalie, elke denkbare vorm van bloedstolling, trombocytopenie op grote schaal, beroerten, bloedingen en vele soorten breuken van membranen in het menselijk lichaam. Bijwerkingen waarvan Pfizer en de FDA op de hoogte waren en die ze niet aan hen vertelden, zijn onder andere blaarvorming, huiduitslag, gordelroos en herpetische ziekte (een reeks blaarvorming die vreemd genoeg lijkt op de symptomen van monkeypox).

Uit interne documenten blijkt dat Pfizer (en in het verlengde daarvan de FDA) wist dat boze rode striemen of netelroos een veel voorkomende reactie waren op PEG, een van aardolie afgeleid allergeen in de ingrediënten van het vaccin. Het is een allergeen dat zeker niet moet worden ingenomen. PEG is zo’n krachtig allergeen dat veel mensen in een anafylactische shock kunnen raken als ze er aan worden blootgesteld. Maar mensen met PEG-allergieën werden niet gewaarschuwd voor de vaccins of zelfs maar zorgvuldig in de gaten gehouden door hun artsen, EpiPen in de hand. Zij werden aan hun shock overgelaten.

Pfizer wist dat “blootstelling” aan het vaccin – in hun eigen woorden – gedefinieerd werd als seksueel contact (vooral op het moment van conceptie), huidcontact, inhalatie of borstvoeding. [https://dailyclout.io/vaccine-shedding-can-this-be-real-after-all/]. Fact-checkers’ kunnen dit ontkennen wat ze willen. De documenten spreken voor zich.

Natuurlijk, mensen die hebben geprobeerd om een van deze kwesties aan te kaarten zijn verguisd, uitgescholden door de president, geestesziek genoemd, en ronduit gestraft.

Atleten, studenten, en tieners storten in op voetbalvelden. Dokters wringen zich in de handen en zijn verbaasd. Maar BioNTech’s dossiers bij de Securities and Exchange Commission (SEC) onthullen een feit waar de CDC en de AMA met geen woord over reppen: Flauwvallen zo erg dat je jezelf kan bezeren is een van de bijwerkingen belangrijk genoeg voor BioNTech om te melden aan de SEC.

Maar niet om het onder uw en mijn aandacht te brengen.

Ik was in staat om dit allemaal te verwerken en gewoon te blijven rapporteren. Maar de laatste paar weken ben ik overmand door afschuw. Voorlopig hebben de vrijwilligers, onder de uitstekende leiding van programmaleider Amy Kelly, bevestigd dat er een genocide aan de gang is, al dan niet opzettelijk. En de Israëlische journaliste Etana Hecht heeft haar eigen fantastische analyse toegevoegd. Hier is de samenvatting van mevrouw Hecht van de bevindingen van de vrijwilligers: hier het origineel en hier vertaald door Google.

Het lijkt erop dat er inderdaad sprake kan zijn van toevallige genocide. De mRNA-vaccins zijn opzettelijk of onopzettelijk gericht op de voortplanting zelf. En als je weet dat de voortplanting wordt geschaad en baby’s en foetussen worden beschadigd, en je weet dat dit op grote schaal gebeurt, wat iedereen bij Pfizer en bij de FDA wist die deze documenten hebben gelezen – en als je er niet mee stopt – wordt dat dan uiteindelijk geen genocide?

WarRoom/DailyClout vrijwilligers hebben bevestigd dat lipide nanodeeltjes, de kleine harde vettige omhulsels die MRNA bevatten, het amnionmembraan passeren. Dit betekent, natuurlijk, dat ze in de foetale omgeving komen. (Zij overschrijden ook de bloed-hersenbarrière, wat de beroertes en cognitieve problemen kan verklaren die zich voordoen na MRNA-vaccinatie). De vrijwilligers hebben de zwangerschapsverslagen in de Pfizer-documenten grondig onderzocht en hebben vastgesteld dat de verzekering dat het vaccin “veilig en doeltreffend” was voor zwangere vrouwen, gebaseerd was op een studie bij 44 Franse ratten die gedurende 42 dagen werden geobserveerd (de wetenschappers die de studie hebben uitgevoerd zijn aandeelhouders of werknemers van BioNTech). [https://dailyclout.io/covid-19-vaccines-pregnancy-risky-business/]

De vrijwilligers stelden vast dat hoewel zwangere vrouwen van de interne studies en dus van het EMA waren uitgesloten, op basis waarvan alle zwangere vrouwen de verzekering kregen dat het vaccin “veilig en doeltreffend” was, sommige 270 vrouwen tijdens de studie toch zwanger werden. Meer dan 230 van hen zijn op een of andere manier in de geschiedenis omgekomen. Maar van de 36 zwangere vrouwen wier resultaten werden nagetrokken, verloren er 28 hun baby.

De vrijwilligers ontdekten dat één baby stierf nadat hij borstvoeding had gekregen van een gevaccineerde zogende moeder en een ontstoken lever had. Veel baby’s die borstvoeding kregen van gevaccineerde moeders, vertoonden rusteloosheid, maag- en darmstoornissen, groeiproblemen en waren ontroostbaar.

Ik hoor nu uit het hele land berichten over deze symptomen bij baby’s die borstvoeding kregen van gevaccineerde moeders.

Uit de Pfizer-documenten blijkt ook dat sommige gevaccineerde moeders een onderdrukte melkproductie hadden of helemaal geen melk meer konden produceren.

Artsen zijn natuurlijk verbijsterd door dit alles. Verbijsterd.

De NIH database heeft een voorpublicatie van een studie die aantoont dat de hoeveelheden PEG in de moedermelk van gevaccineerde vrouwen verwaarloosbaar zijn. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8351783/]

Maar wat is een te verwaarlozen hoeveelheid van een aardolieproduct in moedermelk wanneer er een piepkleine pasgeborene zonder immuniteit net ter wereld is gekomen? De NIH pre-release zelf meldt hogere niveaus van gastro-intestinale onrust en slapeloosheid bij de onderzochte zuigelingen, en één moeder had verhoogde niveaus van PEG in de moedermelk:

“Grotere studies zijn nodig om ons begrip te verbeteren van de overgang van PEG in moedermelk en de mogelijke effecten na inname door de zuigeling. Hoewel deskundigen het erover eens zijn dat er weinig of geen potentieel risico bestaat voor de zuigeling van vaccinatie met COVID 19 door de moeder(20,21), zouden de minder ernstige symptomen die zijn gemeld (slaapstoornissen en gastro-intestinale symptomen) in toekomstige studies nader kunnen worden onderzocht om te bepalen of zij verband houden met de vaccinatie.”

Omdat er in de korte periode van de piepkleine studie geen zuigelingen stierven, werd in de studie geconcludeerd dat zuigelingen die borstvoeding kregen, niet echt de gevolgen ondervonden van de vaccinatie van hun moeder. Maar in de studie werden deze arme baby’s, met hun erkende slapeloosheid en bevestigde maag-darmstoornissen, niet gevolgd om te zien of zij werkelijk “bloeiden” – in gewicht toenamen en zich normaal ontwikkelden.

Gebaseerd op deze gebrekkige wetenschap, werd vrouwen verzekerd dat de vaccins “veilig en effectief” waren voor hen en hun baby’s die borstvoeding kregen.

Maar – vier van de gevaccineerde vrouwen die borstvoeding kregen in de Pfizer-documenten rapporteerden “blauw-groene” moedermelk. Ik verzin dit niet. En de borstvoedende baby die stierf met een ontstoken lever – de zaak werd begraven; haalde de krantenkoppen niet.

Toevallig – of niet – heeft dezelfde FDA die een oogje dicht kneep voor de enorme schade voor mensen en de subcategorie moeders en baby’s in de Pfizer-documenten verklaard dat Abbot, een belangrijke fabrikant van babyvoeding in de VS, zijn fabriek heeft moeten sluiten. [https://www.cnbc.com/2022/05/16/abbott-reaches-agreement-with-fda-to-reopen-baby-formula-plant-to-ease-nationwide-shortage.html]

Toevallig is gebleken dat Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson en Mark Zuckerberg hebben geïnvesteerd in een startend bedrijf genaamd “BioMilq” dat in het laboratorium gekweekte moedermelk produceert uit borstcellen omdat er weinig zuigelingenvoeding beschikbaar is en sommige of veel (we weten het niet) gevaccineerde moeders een verminderde moedermelk hebben. [https://www.cnbc.com/2020/06/16/biomilq-raises-3point5-million-from-bill-gates-investment-firm.html]. Rapporten over deze startup gebruiken deze Frankenstein-achtige taal alsof dit normaal is: “Het BIOMILQ team maakt zijn product van cellen afkomstig van menselijk borstweefsel en melk gedoneerd door vrouwen in de lokale gemeenschap die in ruil daarvoor een Target voucher ontvangen.” [https://www.cnn.com/2022/05/03/business/lab-grown-human-milk-biomilq-health-climate-hnk-spc-intl/index.html]

Alsof dit alles nog niet gruwelijk genoeg was, baseerde mevrouw Hecht zich op studies uit drie landen – Canada, Schotland en nu Israël – om aan te tonen dat baby’s in sterk gevaccineerde landen onevenredig veel sterven tijdens en na 2021 en dat pasgeborenen met gevaccineerde moeders onevenredig veel sterven in vergelijking met niet-gevaccineerde moeders.

In het sterk gevaccineerde Schotland stierven bijna twee keer zoveel baby’s in 2021 als in het basisjaar. [https://www.heraldscotland.com/news/19726487.investigation-launched-abnormal-spike-newborn-baby-deaths-scotland/]. In Ontario, Canada, stierven in het jaar 2021 86 baby’s ten opzichte van een basislijn van vier of vijf; deze babysterfte was zo ernstig dat een moedig parlementslid de kwestie voor het parlement bracht. [https://nonvenipacem.com/2021/12/10/explosive-rise-in-ontario-stillbirths-triggers-parliamentary-questions/].

In Israël waren er 34 % meer spontane abortussen en doodgeboorten bij gevaccineerde vrouwen dan bij niet-gevaccineerde vrouwen in het RamBam-ziekenhuis in Haifa.

Mevrouw Hecht wijst er ook op dat de ontregeling van de menstruatie bij gevaccineerde vrouwen nu volledig wordt bevestigd door vele studies, met gemiddeld één extra dag bloeding per maand (een bijwerking waarvoor ik in maart waarschuwde 2021, waarna ik door een CNN-commentator werd uitgescholden en permanent van Twitter werd verwijderd).

Je hoeft niet meer dan achtste klas biologie te kennen om te weten dat een verstoorde menstruatiecyclus, om nog maar te zwijgen van de ophoping van spike-eiwitten in de eierstokken, om nog maar te zwijgen van het binnendringen van lichaamsvliezen, waaronder de vruchtzak, door minuscule, harde lipide nanodeeltjes, om nog maar te zwijgen van PEG in moedermelk, beïnvloedt de vruchtbaarheid, de gezondheid van de foetus, de geboorte en het al dan niet lijden van de baby in het maag-darmkanaal, en dus zijn vermogen of onvermogen om te gedijen (om nog maar te zwijgen van hechting).

En nu sterven er baby’s. Breng nu de gegevens van Canada, Schotland en Israël over naar alle gevaccineerde landen in de wereld.

Wat moeten we hieruit opmaken?

Nu ik weet dat Pfizer en de FDA wisten dat baby’s stierven en dat de melk van moeders verkleurde, gewoon door naar hun eigen interne dossiers te kijken; wetende dat zij niemand waarschuwden, laat staan hun acties stopzetten, en dat Pfizer, de FDA en andere duivelse “volksgezondheids”-entiteiten tot op de dag van vandaag druk uitoefenen om meer en meer zwangere vrouwen met MRNA te vaccineren; nu zij op het punt staan dit op te dringen aan vrouwen in Afrika en andere lage-inkomenslanden die geen aanvraag indienen voor de MRNA-vaccins, zoals Bourla, CEO van Pfizer, vorige week op het WEF zei, en wetende dat Pfizer hierop aandringt en misschien zelfs goedkeuring van de VS en de EU krijgt voor baby’s tot vijfjarigen – moet ik concluderen dat we in een afgrond van kwaad kijken die we sindsdien niet meer hebben gezien 1945.(Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet een andere versnelling inschakelen en een ander soort gesprek voeren als het gaat om dit soort onuitsprekelijke kennis. Ik zeg niet dat dit precies hetzelfde is als het vinden van bewijs van Dr Mengele’s experimenten, maar ik zeg dat in het licht van dit bewijs, misschien de vergelijking nu niet zo hyperbolisch is. Deze anti-mensen bij Pfizer die op het WEF spreken, deze anti-mensen bij de FDA, die weten wat ze weten, richten zich tegen het prachtige vrouwelijke lichaam, met zijn vermogen om zwanger te worden, te dragen, te baren en leven te voeden. Zij richten zich tegen het vermogen van het vrouwelijk lichaam om een pasgeboren mens te voeden met niets anders dan zichzelf. Zij richten zich op het vruchtvlies, de eierstokken die de eicel vrijgeven, de lymfe en het bloed die moedermelk helpen opbouwen, en de foetus in utero die hulpeloos is.

Zij richten zich op de omgeving van de menselijke foetus, een van de heiligste ruimten op deze aarde, zo niet de heiligste.(En ze weten het. Ik weet niet hoe het met jullie zit, en ik wil niet bekeren, maar zoals je misschien weet als je dit leest, wend ik me tot het gebed in deze apocalyptische dagen. Ik ben begonnen in het openbaar te zeggen dat dit een bijbelse tijd is, en ik bedoel een bijbelse oudtestamentische tijd, omdat ik te maken heb gehad met het sterven van baby’s.

Het is een tijd als de Toren van Babel – een tijd van enorme arrogantie ten opzichte van goddelijke plannen. Mannen als Bill Gates manipuleren Gods beste werken en proberen die te overtreffen in lab na lab, en Tech Bros “verstoren” de menselijke concurrentie voor hun ongewenste goederen en diensten door zich te richten op menselijke processen en lichamen te ruïneren die naar het beeld van God zijn gemaakt.

Het is een tijd als die waarin de tien plagen de Egyptenaren teisterden in Exodus 11:4-6:

“4 Toen zei Mozes: ‘Zo zegt de Heer: ‘Om middernacht zal ik door heel Egypte trekken.’ 5 Alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven, van de eerstgeboren zoon van Farao, die op de troon zit, tot de eerstgeboren zoon van de slavin, die aan haar handmolen is, en ook alle eerstgeborenen van het vee. 6 Er zal een luid gejammer zijn in heel Egypte, erger dan ooit tevoren en zoals het nooit meer zal zijn. 7”

Dit was de ergste plaag van allemaal, het doden van de eerstgeborenen.

Het is een tijd waarin ha-Satan – Satan – “heen en weer wandelt op de aarde en […] op en neer wandelt op haar,” zoals Job 2 hem beschrijft.

Het is de tijd van demonen die rondwandelen in menselijke ruimten, hoewel ze er zelf menselijk genoeg uitzien, zelfvoldaan in hun Italiaanse pakken op de podia van het World Economic Forum.

Ha-Satan – en zijn legers: zij bederven de conceptie, melk, menstruatie, aanraking, het wiegen van de moeder, het voeden van de zuigeling; zij bederven de zuigelingen zelf.

Ik lees deze dagen veel in de Profeten – hoe zou ik niet kunnen? Ik ben op zoek naar wat de schrijfster Annie Lamott “gebruiksaanwijzing” noemde. Wat doe je als de mensheid zelf bedreigd wordt? Als er professionele bataljons en bureaucratische afdelingen zijn van mensen die het menselijk ras met afkeer bekijken? Er moet een aanwijzing zijn. Daarom lees ik tegenwoordig steeds het verhaal van Noach en het Boek Esther; ik lees Jeremia. We zijn hier eerder geweest. Beschamend vaak, als het over dit soort dingen gaat.

Het verhaal is altijd hetzelfde, tenminste in de Hebreeuwse Bijbel (in het Nieuwe Testament slaat God natuurlijk het einde over en verknoeit het plot).

Tenminste in de Hebreeuwse Bijbel probeert God altijd onze aandacht te trekken, en vraagt ons, zo lijkt het, eenvoudigweg om met Hem op te trekken; eenvoudigweg vraagt hij ons om zijn niet al te veeleisende geboden te houden; niet al te veel, in feite.

Jeremia 1: 13:

“Het woord van de Heer kwam weer tot mij: “Wat zie je?”

“Ik zie een pan koken,” antwoordde ik. “Het leunt naar ons vanuit het noorden.”

14 De Heer zei tegen mij: “Vanuit het noorden zal rampspoed neerdalen op alle inwoners van het land. 15 “Ik zal alle volken van de noordelijke koninkrijken ontbieden,” zegt de Heer.

“Hun koningen zullen komen en hun tronen
opzetten voor de poorten van Jeruzalem;
zij zullen komen tegen alle muren die het omringen
en tegen al de steden in Juda.
16Ik zal mijn oordelen uitspreken over mijn volk
omdat zij zo goddeloos zijn en mij hebben verlaten
door wierook te branden voor andere goden
en te aanbidden wat hun handen hebben gemaakt.”

In de Hebreeuwse Bijbel, in ieder geval, is de rekensom eenvoudig. We keren ons af, we luisteren, en we zijn gered; of we gaan achteloos door, aanbidden wat onze eigen handen hebben gemaakt, zijn sletten van andere goden – van de “wetenschap”, van de leugens van de media; van het narcisme van de conventie, zou je tegenwoordig kunnen zeggen – en zo zijn we verloren.

We waren al bijna verloren, steeds weer opnieuw.

Deze keer zou het echt de laatste keer kunnen zijn; deze monsters in de laboratoria, in de transnationale lichamen, zijn zo bekwaam en zo machtig, en hun duistere werk is zo uitgestrekt.

Als God er is – weer – na alle keren dat we zijn geduld op de proef hebben gesteld – en wie weet? – zullen we hem terug de hand reiken, zullen we op het laatste moment uit deze afgrond blijven en gewoon een manier vinden om op de een of andere manier naast hem te lopen?

Of zullen we deze keer, als we de baby’s verliezen en toch roekeloos doorgaan, echt zelf verloren zijn?