Redactionele aanbeveling: – De macht van Bill Gates Deel 3: Hoe de publieke opinie wereldwijd te beïnvloeden – Anti-Spiegel

de-macht-van-bill-gates-deel-4:-wat-gates-betaalt-toonaangevende-europese-media-voor

09-06-22 03: 52: 00,

Bill Gates betaalt voor mediaprojecten over de hele wereld om aandacht te krijgen en de publieke opinie te beïnvloeden. In deze serie laat ik voorbeelden zien van hoe hij dat doet.

Op 31. In mei publiceerde ik een artikel dat in detail laat zien aan welke media, media-organisaties en mediaprojecten Bill Gates miljoenen geeft om hun berichtgeving in de door hem gewenste richting te beïnvloeden. In deze artikelenreeks ga ik in op enkele concrete voorbeelden.

Hoe berichten in de media komen

Claus Kleber van het heute-journaal heeft eens gezegd dat het onzin zou zijn te beweren dat zijn berichtgeving wordt gecontroleerd, er is immers niemand die hem op de redactie opbelt om hem te vertellen wat hij moet melden. Dat is zeker waar, maar aan de andere kant weten hij en andere journalisten heel goed wat zij moeten melden als zij hun werk willen blijven doen. Een dagelijkse oproep “van bovenaf” is natuurlijk niet nodig.

De “kwaliteitsmedia” krijgen ook nu al voldoende steun, zodat zij berichten wat men wil. Alleen al het Pentagon heeft meer dan 27.000 personeel dat als enige taak heeft nieuws te produceren dat vervolgens zijn weg vindt naar ons nieuws via persbureaus (als dit nieuw voor je is, lees dan hier de details). Dit is per definitie propaganda en Claus Kleber had er geen moeite mee deze rapporten van het Pentagon als nieuws aan te kondigen.

De media worstelen met dalende oplagen en dalende inkomsten, hetgeen reeds heeft geleid tot golven van ontslagen in elke Duitse redactiekamer. Maar als steeds minder journalisten op een redactie geacht worden evenveel artikelen te “produceren”, dan gaat dat onvermijdelijk ten koste van het onderzoek. Daar is geen tijd meer voor en dat is te zien. De meeste artikelen in de Duitse media zijn bijna woordelijk identiek, zelfs de koppen. De reden is dat zij de berichten van de persagentschappen vrijwel woord voor woord overnemen, zoals iedereen gemakkelijk kan nagaan door een sleutelzin uit een artikel over internationale politiek in Google in te typen en de zoekmachine zal als antwoord vele woordelijk identieke artikelen in andere mainstream media laten zien.

In het beste geval wordt het artikel van een persagentschap een beetje anders geformuleerd, dat is alles wat de redactie gewoonlijk doet. En wie een regionale krant koopt, moet weten dat de meeste artikelen daar allang afkomstig zijn van een centraal kantoor waar de artikelen worden geschreven voor alle regionale kranten van een mediaholding. In het beste geval wordt het verslag over de jaarvergadering van de plaatselijke schietvereniging nog ter plaatse geschreven.

Er is dus een centralisatie in de media, waar sommige organisaties, bijvoorbeeld het Pentagon, “nieuws” produceren en doorgeven aan de persagentschappen. Deze geven ze op hun beurt door aan de media, die wij dan lezen. Eigen onderzoek vindt nauwelijks meer plaats, in plaats daarvan is er “copy&paste.”

Dus als je wilt controleren wat de media publiceren, moet je controleren wat er in de nieuwsagentschappen komt. En daar zijn een aantal organisaties voor, het Pentagon is er slechts één van. De Amerikaanse regering heeft andere organisaties die hetzelfde doen, bijvoorbeeld USAID, dat hiervoor elk jaar een budget van enkele miljarden dollars krijgt.

Natuurlijk zijn er ook particuliere producenten van nieuws. In Praag zetelt een van de invloedrijkste van hen en hij gaat er prat op dat zijn artikelen worden gepubliceerd in 602 verschillende media in 156 landen en 66 talen. Dit is dus een reusachtige machine die via haar verslagen de mening van miljoenen mensen over de hele wereld beïnvloedt en toch heeft bijna niemand er ooit van gehoord. De naam van deze organisatie is “Project Syndicate

Het Project Syndicate

Nadat George Soros in het begin van de 1990jaren met zijn speculatie tegen het Britse pond van de ene dag op de andere was opgeklommen tot de kringen van de invloedrijkste elites ter wereld, concentreerde hij zich eerst op (Oost-)Europa en richtte hij zijn Open Society Foundations op, waarmee hij officieel de democratie wilde verbreiden, maar in werkelijkheid invloed wilde krijgen op de publieke opinie om zijn beleggingen in staatsobligaties veilig te stellen (zijn belangrijkste businessmodel in die tijd). Parallel aan de Open Society Foundations heeft Soros Project Syndicate opgericht.

Project Syndicate heeft – hoewel bijna niemand er ooit van gehoord heeft – een zeer grote invloed op de mondiale publieke opinie als het zijn onderwerpen in de toonaangevende media in 156 landen kan krijgen. Tegelijkertijd moeten de kosten voor het Syndicaat beheersbaar blijven. Project Syndicate publiceert gastartikelen van vele persoonlijkheden die in het Westen publieke autoriteit genieten. Of zij een paar euro krijgen voor hun gastbijdragen of dat zij die gratis verstrekken is niet bekend, maar de kosten zijn in ieder geval te overzien.

Het Project Syndicaat is volstrekt ondoorzichtig in zijn financiën, men vindt geen informatie over van wie het hoeveel geld krijgt. Op de pagina van de Bill and Melinda Gates Foundation vinden we echter details, want Bill Gates financiert het Project sinds 2012 met ongeveer een half miljoen dollar per jaar, in totaal 5.280.186 Dollars zijn tot nu toe van Bill Gates naar het Project Syndicaat gevloeid. Aangezien Bill Gates niet de enige financier is, zwemt het project letterlijk in het geld, het heeft waarschijnlijk een budget van ruim één of zelfs enkele miljoenen dollars per jaar.

De door Project Syndicate gepubliceerde gastartikelen worden gepubliceerd in meer dan 600 media in 156 landen zonder dat de lezers weten dat Project Syndicate erachter zit. De artikelen worden woord voor woord overgenomen door de media of enigszins herschreven, het belangrijkste is dat het beoogde verhaal wereldwijd wordt verspreid en dat de lezers zien dat zeer belangrijke en geloofwaardige mensen hun ideeën delen. Dit beïnvloedt de lezers, want als zulke slimme mensen iets schrijven, dan moet het wel belangrijk en juist zijn.

Hiervoor wil ik een voorbeeld laten zien.

Een wereldwijde mediacampagne

In Der Spiegel op 1. In juni 2021 verscheen een gastartikel met de kop “Gezamenlijk plan van IMF, WHO, Wereldbank en WTO – Hoe de pandemie kan worden beëindigd met 50 miljarden dollars“, dat de hoofden van WHO, Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie (WTO) en Internationaal Monetair Fonds samen schreven. Dit moet – zo denkt de Spiegellezer – wel een heel belangrijk artikel zijn als zulke belangrijke mensen het samen voor Der Spiegel schrijven.

In het artikel werd in mooie woorden beschreven hoe de pandemie zou kunnen worden beëindigd met een wereldwijde vaccinatiecampagne, die “slechts” 50 miljarden zou kosten. In het artikel klonk het alsof de genoemde organisaties IMF, WHO, Wereldbank en WTO ervoor zouden betalen, alleen in één zin kon je lezen waar het werkelijk om ging:

“Daarom roepen wij vandaag de internationale gemeenschap op om een versterkte en gecoördineerde wereldwijde vaccinatiestrategie te ondersteunen en uit te voeren en deze met nieuwe financiële middelen te bevorderen.”

Dit gastartikel is beslist niet exclusief voor Der Spiegel geschreven, het is via Project Syndicate verspreid en dezelfde dag wereldwijd in de media verschenen. Zij verzwegen echter allemaal voor hun lezers dat zij deel uitmaakten van een wereldwijde mediacampagne onder controle van Project Syndicate, details van dit verhaal zijn hier te vinden.

De staten van het Westen, d.w.z. hun belastingbetalers, werden verondersteld de 50 miljarden los te laten. Het geld zou gebruikt worden om – verrassing – vaccins en testen te kopen. Het werd niet vermeld in het artikel, maar westerse staten kopen het vaccin vrijwel uitsluitend van BionTech/Pfizer, waarin Bill Gates een strategische investeerder is, dus het is niet moeilijk te raden wie het leeuwendeel van de 50 miljarden zou moeten krijgen. Hetzelfde geldt voor Covid-testsystemen, want Bill Gates had in september een belang genomen in twee Covid-testfabrikanten 2020, die in dezelfde maand grote WHO-contracten voor honderden miljoenen dollars in de wacht sleepten .

Het succes van de mediacampagne

Met dergelijke gastartikelen en andere soortgelijke publicaties in deze periode, werden mensen in de zomer 2021 bewust gemaakt van het belang van het uitgeven van miljarden aan vaccins.

En toen gebeurde het volgende: Op 3 augustus 2021 werd een open brief aan de regering-Biden gepubliceerd waarin belangrijke NGO’s eisen stelden. In de open brief kon men bijvoorbeeld de volgende eis lezen:

“vóór de Algemene Vergadering van de VN in september een “Wereldwijde Immunisatietop” op presidentieel niveau te houden, waaraan leiders uit de openbare en de particuliere sector uit de hele wereld deelnemen (…) en zich ertoe te verbinden de nodige maatregelen te nemen om lacunes in de vaccinvoorziening te dichten en lacunes in de financiering en capaciteit op het gebied van de distributie en levering van vaccins en het creëren van vraag aan te pakken”

Dit was precies waartoe ook in het gastartikel in klare taal was opgeroepen, het ging om het verzamelen van de middelen om vaccins te kopen. En het duurde maar zes weken en nu al heeft Biden het ingevoerd. Parallel aan de Algemene Vergadering van de VN heeft de Amerikaanse president Biden eind september een virtuele top gehouden met vertegenwoordigers van 100 staten 2021, waar de Amerikaanse president precies dat heeft aangekondigd.

De auteurs van de open brief

Een van de ondertekenaars van de open brief was Scott Gottlieb. Hij ondertekende de brief als Fellow van het American Enterprise Institute en werd ook omschreven als een voormalig hooggeplaatst personeelslid van de FDA, d.w.z. de Amerikaanse Food and Drug Administration. Dat was het geval met alle ondertekenaars, ze ondertekenden allemaal als vertegenwoordigers van “bezorgde NGO’s” die alleen maar geven om de gezondheid van ons allemaal.

Wat we niet te weten zijn gekomen in de open brief (en ook niet in de weinige mediaberichten erover) is dat Scott Gottlieb toevallig ook een bestuurslid van Pfizer is. En dergelijke belangenconflicten bestonden bij alle ondertekenaars van de open brief.

Het grote plaatje

Bill Gates is de belangrijkste profiteur van de pandemie geworden, omdat hij betrokken was bij de bedrijven die het meeste geld aan de pandemie verdienden. Dit gaat van fabrikanten van apparatuur voor de productie van vaccins tot de fabrikanten van de Covid-tests. Gates heeft zelfs een belang genomen in bedrijven die kunstmatige antilichamen maken voor de behandeling van runderziekten.

En Gates heeft via Project Syndicate een mediacampagne gelanceerd die miljarden heeft opgebracht voor uitgaven aan vaccins enzovoorts. Vervolgens heeft een topman van Pfizer, waarvan Gates aandeelhouder is, een open brief aan het Witte Huis medeondertekend waarin hij oproept tot de miljarden die nodig zijn om 70 procent van de wereldbevolking in te enten. En president Biden heeft er meteen werk van gemaakt, want na de virtuele top werd het EU-US Partnership for a Global Vaccination Offensive gelanceerd om 70 procent van de wereldbevolking in te enten.

De belastingbetalers van de EU en de VS betalen de rekening en het geld vloeit min of meer rechtstreeks naar bedrijven waarin Bill Gates een belang heeft.

Dit voorbeeld toont aan hoe Bill Gates de wereldwijde berichtgeving in de media beïnvloedt om er uiteindelijk veel geld aan te verdienen. De media vertellen ons echter dat Gates en andere “filantropen” hun geld belangeloos en ten bate van de mensheid weggeven.

Filantropie als bedrijfsmodel

Wie gelooft dat de zogenaamde “filantropen” hun geld belangeloos en met volle handen weggeven om de wereld te redden, heeft het mis. De stichtingen van de “filantropen” zijn in feite een bedrijfsmodel, en het werkt als volgt: Een miljardair draagt zijn vermogen over aan een stichting, waarna hij er praktisch geen belasting meer over hoeft te betalen. Dan zet hij een project op met een mooi klinkende naam en schenkt er bijvoorbeeld 100 miljoenen dollars aan op een manier die de aandacht van het publiek trekt. De media zijn enthousiast en de westerse staten steunen het project met enorme bedragen, bijvoorbeeld in totaal 20 miljard.

Dit geld vloeit naar het project dat door de “weldoener” wordt gecontroleerd en hij beslist waaraan het geld wordt besteed. Het geld wordt dan gebruikt om aankopen te doen bij bedrijven waarin de “liefdadigheidsfilantroop” een belang heeft. Hij heeft zich verzekerd van toegang tot 20.000 miljoenen met 100 miljoenen. Ik heb dat niet verzonnen, het is een voorbeeld uit de praktijk, u kunt de details hier lezen.

Dit is de banale reden waarom “filantropen” nog sneller rijker worden terwijl ze – volgens de media – belangeloos hun rijkdom weggeven om de wereld te redden. Dat de media dit schandaal niet aan het licht brengen heeft twee redenen: Ten eerste krijgen de media gulle giften van de “filantropen” (we komen hier in detail op terug in verdere artikelen in deze reeks) en ten tweede behoren de westerse “kwaliteitsmedia” zelf tot stichtingen (Bertelsmann Foundation, Axel Springer Foundation. Brost Foundation, Spiegel Foundation, enz). De media hebben er dus geen belang bij kritiek te leveren op het systeem waarvan zij zelf profiteren.

In het volgende deel van deze serie zullen we bekijken hoe Bill Gates en anderen de zelfbenoemde feitencontroleurs betalen om te verklaren wat Gates als de waarheid wil zien. Want er zijn vele miljarden te verdienen als je kunt bepalen wat de “waarheid” is.

” Lees verder