Redactionele aanbeveling: – De macht van Bill Gates Deel 4: Gekochte feiten(checker) – Anti-Spiegel

de-macht-van-bill-gates-deel-4:-wat-gates-betaalt-toonaangevende-europese-media-voor

09-06-22 03: 52: 00,

Bill Gates betaalt voor mediaprojecten over de hele wereld om aandacht te krijgen en de publieke opinie te beïnvloeden. In deze serie laat ik voorbeelden zien van hoe hij dat doet.

Op 31. In mei publiceerde ik een artikel dat in detail laat zien aan welke media, media-organisaties en mediaprojecten Bill Gates miljoenen geeft om hun berichtgeving in de door hem gewenste richting te beïnvloeden. In deze serie artikelen zal ik enkele specifieke voorbeelden bekijken.

Factcheckers

Zelfbenoemde factcheckers zijn vandaag de dag het nieuwe ministerie van de waarheid geworden, omdat zij bepalen wat waar is en wat niet. Correctiv heeft zich een paar maanden geleden te schande gemaakt door mij te beschuldigen van een valse verklaring en vervolgens aan het eind van haar artikel mijn kernverklaring te bevestigen, de details zijn hier te vinden.

Factcheckers zijn geenszins onafhankelijk, zoals ze graag beweren. Zo noemt Correctiv onder meer als supporter van het jaar 2021 de Rudolf Augstein Stichting, die elk jaar bedragen van vijf cijfers aan correctiv schenkt . Maar hoe kan correctiv een objectieve en kritische blik op Spiegel houden als Spiegel correctiv betaalt? Hetzelfde geldt voor andere mainstream media, want veel actieve of voormalige hoofdredacteuren van de grote Duitse media zitten in de executive suite van correctiv.

Bovendien wordt correctiv ook betaald door de rijken en machtigen, die kritische en onafhankelijke journalisten geacht worden goed in de gaten te houden. Correctieve namen voor 2021, onder meer enkele oude bekenden die ik voldoende ken van mijn onderzoek naar de macht van miljardairsstichtingen. Zo ontving correctiv 2021 onder meer geld van de Open Society Foundation van George Soros, de Adessium Foundation, de “Luminate – Omidyar Network Foundation” en de Mercator Foundation.

Dit geldt voor alle zelfbenoemde fact-checkers in de wereld, ze krijgen allemaal veel geld van een klein aantal miljardairsstichtingen die om de beurt elk jaar de verschillende fact-checkers betalen, zodat het niet zo opvalt dat de financiers steeds dezelfde kleine kring van westerse oligarchen zijn.

In mijn boek “Inside Corona” heb ik met een voorbeeld laten zien hoe dit soort dingen werkt. Daarom hier een leesvoorbeeld uit het boek:

Het helpt dat je in het Westen je eigen “Ministerie van Waarheid” kunt oprichten, dat nu een “fact checker” wordt genoemd en dat optreedt tegen “nepnieuws”. Wanneer een fact checker (en alle media hebben die tegenwoordig) de feiten “controleert”, worden de lezers geacht het gevoel te krijgen dat dit de waarheid is, de zuivere waarheid en vooral de enige waarheid.

Met dit doel heeft de Wellcome Trust samen met gelijkgestemden 2015 First Draft News opgericht dat, naast de Wellcome Trust, wordt gefinancierd door het Facebook Journalism Project, de Ford Foundation, het Google News Initiative, de Open Society Foundations van George Soros, Twitter en anderen en ons vertelt wat de waarheid is en wat desinformatie is. En natuurlijk, op First News Draft, leren we ook alle “waarheden” over Covid 19 vaccinaties.

Of in ieder geval leren we daar wat de Wellcome Trust en zijn miljardairvrienden ons willen doen geloven dat de waarheid is. Er zijn veel van dergelijke organisaties, die elk op zich onbelangrijk zijn, maar en masse creëren zij bij de lezer het gevoel dat heel wat onafhankelijke organisaties en deskundigen tot dezelfde conclusie zijn gekomen en dat het dus wel de waarheid moet zijn.

Zo waarschuwde Der Spiegel al in april 2020, toen de pandemie net was begonnen en er nog helemaal geen vaccins waren, onder de kop “Samenzweringstheoretici gaan tekeer tegen Bill Gates” dat “samenzweringstheoretici het geloof in Covid-vaccins zouden kunnen ondermijnen”. In Der Spiegel kon men lezen:

“Claire Wardle, hoofd van de fact-checking organisatie First Draft, vreest dat de agitatie tegen bijvoorbeeld Gates kan bijdragen aan een afname van het vertrouwen in vaccinaties.”

Wie niet weet wat First Draft News is, denkt dat de organisatie serieus is, want volgens Der Spiegel is het een “fact-checking organisatie”, maar het is gewoon een betaald PR-orgaan van de Wellcome Trust en zijn vrienden. Er zijn veel van dergelijke kleine organisaties zoals First Draft News en zij kosten niet veel, alleen kantoorhuur en salarissen voor een handvol personeelsleden. Dit is peanuts vergeleken met de bedragen die er anders mee gemoeid zijn, maar het effect op het publiek is zeer groot omdat je in een persartikel gemakkelijk naar een hele reeks organisaties met welluidende namen kunt verwijzen om de mening die je wilt uitdragen te bevestigen.

Dat deze organisaties worden opgericht en betaald door degenen die deze mening verspreid willen zien, hoeft de lezers van de “kwaliteitsmedia” niet te weten.”

De wereldwijde overkoepelende organisatie van fact-checkers

Om nog ernstiger over te komen, is er zelfs een wereldwijde overkoepelende organisatie van fact-checkers. In de VS heeft een krant in Florida reeds 1975 een eigen fact checker opgericht, het zogenaamde Poynter Institute. Vandaag de dag is dit een machtige organisatie in de kring van zelfbenoemde waarheidscheckers en 2015 Poynter heeft het International Fact-Checking Network opgericht, dat beweert de internationale fact-checkers een onderscheiding te geven. Het meldt momenteel op zijn site dat het meer dan 100 “geverifieerde” leden heeft.

Poynter wordt gefinancierd door verschillende NGO’s en stichtingen, die de zelfbenoemde fact-checkers gebruiken om ervoor te zorgen dat de projecten die zij steunen in het juiste licht worden geplaatst. Bijzonder interessant is de lijst van Poynter’s partners die verondersteld worden de fact-checkers te helpen met media-geletterdheid. Onder hen zijn: Facebook, Google, Microsoft en ook dochterondernemingen daarvan, zoals WhatsApp. Luminate, dat ook correctiv financiert, wordt daar ook genoemd. En natuurlijk mag de National Endowment for Democracy niet ontbreken. Dat is een zeer interessante stichting, als je ze niet kent, kan je hier meer over hen te weten komen.

De Bill and Melinda Gates Foundation heeft het Poyter Institute ook al een subsidie gegeven van bijna 400.000 dollar. Gates lijkt zijn invloed op het Poynter Institute echter niet langer te willen uitoefenen via zijn Foundation, maar via Microsoft, zoals blijkt uit de huidige lijst van financiers van het Poynter Institute.

In mijn artikel van 31. May over de door Gates gefinancierde media, werd er ook op gewezen dat de lijst van media en vooral de bedragen waarmee Gates hen betaalt waarschijnlijk niet volledig zal zijn, hoewel daar al een totaalbedrag van 320 miljoen dollar is verzameld waarmee Gates zijn verhaal de wereld in wil dragen. Microsoft betaalt ook een deel van de kosten en het is niet bekend hoeveel Microsoft hiervoor in de loop der jaren heeft betaald.

Waarom dit belangrijk is

Zoals reeds vermeld, wekken de media graag de indruk dat vele onafhankelijke organisaties (d.w.z. NGO’s, stichtingen, enz.) en zelfs onafhankelijke fact-checkers allemaal tot dezelfde conclusie komen. De lezer van de “kwaliteitsmedia” krijgt daardoor de indruk dat wat zij beweren wel de waarheid moet zijn als zoveel deskundigen dat zeggen.

Als de lezers van de “kwaliteitsmedia” wisten dat alle wereldwijde fact-checkers altijd door dezelfde, vrij kleine groep miljardairs worden gefinancierd via hun NGO’s en stichtingen, zouden zij meteen veel sceptischer staan tegenover deze “feiten”. En het Poynter Institute speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het als koepelorganisatie het werk van de internationale factcheckers kan coördineren.

En voor hoe dat in de praktijk werkt, laten we nu eens naar een voorbeeld kijken.

De open brief aan YouTube

Op 12. In januari riepen 80 internationale feitencheckers in een open brief YouTube op om “effectieve actie” te ondernemen om desinformatie over de Covid 19-pandemie en vele andere kwesties effectiever aan te pakken. In gewone taal werd YouTube gevraagd zijn censuurmaatregelen tegen meningen die afwijken van de mainstream, verder aan te scherpen. Het is niet nodig om in detail op de eisen in te gaan, interessanter is de vraag wie er achter de open brief zit, want elke fact checker heeft oprichters en geldschieters die op hun beurt belangen hebben.

Iedereen die te maken heeft met fact checkers zal merken dat zeer velen van hen betaald en gesteund worden door de internet corporaties. De internetbedrijven sturen de factcheckers rechtstreeks aan en ze sturen ze ook aan via hun overkoepelende organisatie, die Poynter heeft verklaard te zijn.

Daarom is het interessant om te kijken wie de open brief heeft ondertekend waarin 80 factcheckers van over de hele wereld meer censuur van YouTube eisten. Destijds heb ik de lijst van ondertekenaars vergeleken met de lijst van meer dan 100 leden van Poynter’s fact-checking netwerk en, niet verrassend, bijna alle ondertekenaars van de brief aan YouTube waren georganiseerd bij Poynter.

De brief aan zichzelf

Dus we hebben een situatie waarin internetbedrijven zoals Google een overkoepelende organisatie betalen en ook veel van haar leden en deze leden schrijven vervolgens een open brief waarin ze eisen dat Google’s dochteronderneming YouTube zorgt voor meer censuur. Google had de brief net zo goed aan zichzelf kunnen schrijven.

Maar zo werkt het spel: Google kan zich een tijdje terughoudend opstellen en dan toegeven aan de druk van de internationale factcheckers die alleen de waarheid controleren en zijn censuur verscherpen. Google kon zijn handen in onschuld wassen, omdat het door de waarheidscheckers onder druk werd gezet om op te treden tegen wat zij (die door Google worden betaald) als valse informatie beschouwen.

En dat Google en YouTube sindsdien de censuur zijn blijven aanscherpen, is geen geheim.

De belangen van Bill Gates

En natuurlijk was Bill Gates ook een van degenen die meer censuur wilden, want Bill Gates is de grootste profiteur van de pandemie, want hij heeft een belang in de bedrijven die het meeste geld verdienen aan de pandemie.En hij heeft een belang in de bedrijven die het meeste geld verdienen aan de pandemie. Dit gaat van fabrikanten van apparatuur voor de productie van vaccins tot de fabrikanten van de Covid-tests. Gates heeft zelfs een belang genomen in bedrijven die kunstmatige antilichamen maken voor de behandeling van Covid-ziekten.

Dus Bill Gates (voornamelijk via Microsoft in het geval van de fact-checkers) betaalt fact-checkers over de hele wereld om alle twijfels weg te nemen over de verhalen die hij wil. In dit geval ging het om Covid-19 en vooral de kritiek op het mRNA-vaccin van BionTech/Pfizer, omdat Gates een belang heeft in BionTech en Pfizer miljarden verdient aan de vaccinaties.

De vraag om meer censuur, vooral bij de kritiek op Corona-maatregelen en mRNA-vaccins, die per definitie een gentherapie zijn en geen vaccinatie, was en is dus een zaak die Bill Gates nauw aan het hart ligt.

Fuck de controleurs!

De zelfbenoemde feitencontroleurs zijn pure propaganda-instrumenten die de politiek gewenste verhalen moeten opdringen en ze worden opgericht en betaald door degenen die daar belang bij hebben. Ik heb daar tijdens mijn werk zoveel voorbeelden van gevonden dat het buiten het bestek zou vallen om ze hier allemaal op te sommen. In hun totaliteit wekken zij bij de gemiddelde mediaconsument de indruk dat vele onafhankelijke journalisten en deskundigen, die zich alleen voor de waarheid inzetten, allemaal tot dezelfde conclusie komen – en dan moet het wel waar zijn!

Deze illusie werkt, zoals we dagelijks zien in het feit dat steeds meer mensen nu artikelen van fact-checkers op sociale netwerken sturen als bewijs van een stelling, in plaats van zelf onderzoek te doen en op zoek te gaan naar originele bronnen.

In mijn werk heb ik me veel beziggehouden met de macht van NGO’s en stichtingen en in mijn boek “Dependently Employed” ben ik uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Omdat ik er zoveel mee te maken heb, ken ik ook de financiers van deze zelfbenoemde waarheidsbewaarders – en dat is een vrij kleine groep van misschien 20 stichtingen (en natuurlijk de internetbedrijven), waarvan er een of meer te vinden zijn onder de financiële supporters van elke feitencontroleur.

Je kunt elke fact checker in de wereld bekijken en als je naar hun financiers kijkt, zul je zien dat er een groep van ongeveer 20 stichtingen (en, natuurlijk, de internet corporaties) ontstaat, die door hun financiële donaties ervoor zorgen dat de waarheidscheckers verklaren wat de paar superrijken achter de stichtingen willen dat de waarheid is.

Daarbij wisselen ze elkaar elk jaar een beetje af. 2020, behoorden tot de financiële supporters van correctiv bijvoorbeeld de volgende “usual suspects”: Soros, Luminate, Google, Twitter, Mercator en Adessium (Adessium is een bijzonder interessante stichting, waarover ik in een andere context heb bericht ). 2019, heeft correctiv de steun gekregen van onder meer de “usual suspects”: Mercator, Adessium en Soros. Voor 2018 correctieve namen onder andere: Omidyar (d.w.z. Luminate), Soros, Mercator, Adessium en Google. En zo komen ze elk jaar aan de beurt en dit spel kan worden waargenomen bij alle internationale fact-checkers die in de mainstream worden geciteerd en het zijn altijd dezelfde grofweg 20 financiers.

In het volgende deel van deze serie zal ik laten zien hoe en met welk doel Bill Gates de toonaangevende Europese media betaalt.

” Lees verder