Redactionele aanbeveling: – De macht van Bill Gates Deel 5: Wat Gates betaalt vooraanstaande Europese media voor – Anti-Spiegel

oekraine-blokkeert-graanexport,-maar-der-spiegel-blijft-desinformeren

10-06-22 06: 46: 00,

Bill Gates betaalt voor mediaprojecten over de hele wereld om aandacht te krijgen en de publieke opinie te beïnvloeden. In deze serie laat ik voorbeelden zien van hoe hij dat doet.

Op 31. In mei publiceerde ik een artikel dat in detail laat zien aan welke media, media-organisaties en mediaprojecten Bill Gates miljoenen geeft om hun berichtgeving in de door hem gewenste richting te beïnvloeden. In deze reeks artikelen zal ik enkele specifieke voorbeelden bekijken.

Toonaangevende Europese media

In dit deel van de reeks zal ik enkele voorbeelden laten zien van de wijze waarop Bill Gates de toonaangevende Europese media financiert, met een afzonderlijk artikel voor de Duitse media. We hebben het hier over niet-Duitse media, met name Franse, Spaanse en Britse media.

Wanneer media kritiek krijgen omdat zij worden betaald door een oligarch als Gates, beweren zij dat dergelijke betalingen geen invloed hebben op de verslaggeving. Hier zullen we zien dat dit een leugen is, omdat Bill Gates een vaste agenda heeft met elke media-uiting die hij betaalt. En dit is publiekelijk te zien als je kijkt naar de beschrijving van de “financiering” van Gates.

Mochten deze media, zoals de Spiegel in Duitsland, desondanks van mening zijn dat ik het allemaal maar verzonnen heb, dan heb ik een heel eenvoudige suggestie: ze kunnen de contracten publiceren waarop deze “financiering” is gebaseerd, als daar niets laakbaars in staat geschreven. De financiële gegevens mogen in ieder geval niet geheim zijn, want de Bill and Melinda Gates Foundation publiceert de bedragen van de subsidies toch al op haar website.

En, beste Spiegel, hoe zit dat? Wil je ons je contracten met Bill Gates laten zien? Nee, natuurlijk niet, maar dat is het onderwerp van het volgende deel van deze serie.

Alle media waar Bill Gates geld aan geeft weten heel goed wat Gates van hen verwacht. En ze doen het gehoorzaam, zoals blijkt uit het feit dat Gates hen nadien altijd geld geeft.

Le Monde

Bill Gates financiert de meest invloedrijke media in een land en in Frankrijk is dat Le Monde. Le Monde heeft in totaal iets meer dan vier miljoen dollar van Gates ontvangen, verdeeld over vijf betalingen sinds 2014. Deze betalingen zijn altijd gebonden aan een programma, wat betekent dat als de krant niet gehoorzaam rapporteert wat Gates wil, Gates geen vervolgbetaling krijgt. Maar Le Monde heeft de vervolgbetaling altijd onmiddellijk ontvangen en wordt al acht jaar onafgebroken door Gates gesteund.

De programma’s waarvoor Gates Le Monde heeft betaald, hebben allemaal iets met Afrika te maken en vallen onder zijn “global health”-programma’s. Bill Gates houdt zich bezig met het bereiken van de Franstalige bevolking van Afrika op bepaalde punten.

Wie dit vreemd vindt moet Deel 2 van deze serie nog eens herlezen, want daar heb ik beschreven hoe en waarmee Bill Gates grof geld verdient in Afrika. Het gaat ogenschijnlijk om voedselzekerheid, maar daarachter zitten programma’s waarmee Gates Afrikaanse boeren afhankelijk wil maken van hybride zaden van Monsanto (nu Bayer), waar hij veel geld aan verdient.

Dit wetende is het niet verwonderlijk dat de Gates Foundation in de beschrijvingen van haar betalingen aan Le Monde spreekt over het nader tot elkaar brengen van Franstalige Afrikanen op het gebied van “mondiale gezondheid en ontwikkeling” waaronder Gates onder andere zijn “voedingsprogramma’s” met Monsanto in Afrika uitvoert.

Dat “mondiale gezondheid” niet mag ontbreken is ook niet verwonderlijk, want sinds de pandemie is het algemeen bekend dat Bill Gates miljarden verdient aan gezondheidszorg via zijn bedrijvenbezit. En Afrika is in dit verband bijzonder interessant voor Gates, omdat hij er niet alleen geld verdient, maar ook genetische experimenten in het wild uitvoert onder het mom van de strijd tegen malaria. Daartoe had hij zowel de goodwill van de bevolking als het groene licht van de toezichthoudende autoriteiten nodig. Omdat dat hier te ver zou gaan, verwijs ik naar mijn boek “Inside Corona” over dit onderwerp, waarin ik het onderwerp van gene drive experimenten op malariamuggen in het wild uitvoerig heb toegelicht.

BBC

De BBC heeft drie betalingen ontvangen van de Bill and Melinda Gates Foundation voor een totaalbedrag van bijna 3,7 miljoen dollar. Tenminste, dat staat in deel 1 van deze serie, maar dat is helemaal niet waar. In deel 1 heb ik een artikel vertaald waarin een lijst wordt gegeven van de media die door de Bill and Melinda Gates Foundation worden betaald en waarin ook de bedragen worden vermeld. De auteurs hebben daarbij echter een fout gemaakt, omdat zij de grote BBC-subsidies van Gates over het hoofd hebben gezien.

In feite heeft de Gates Foundation sinds 2005 nog een 15 keer geld overgemaakt aan de BBC, in totaal hebben we het over meer dan 50 miljoen dollar. Dat is het probleem met het onderzoek naar de subsidieprogramma’s van de Gates Foundation: U moet exacte zoektermen invoeren en als u een krant of een omroep niet kent, zult u de overeenkomstige subsidie niet vinden. Daarom circuleren er in de wereld verschillende bedragen over de hoeveelheid geld die de Gates Foundation in de wielen van de media smeert. Het totaalbedrag van iets minder dan 320 miljoen dollar dat in deel 1 van deze serie wordt genoemd, wordt door de fout bij de BBC met minstens 50 miljoen onderschat, het gaat om minstens 370 miljoen dollar.

De fout is gemaakt door de collega’s die het artikel hebben geschreven, omdat zij in de database hebben gezocht op “British Broadcasting Corporation” en daarbij vindt men inderdaad de genoemde 3,7 miljoen dollar. Maar als je zoekt op “BBC“, vind je ook de resterende meer dan 50 miljoen dollar.

Gates’ financiering voor de BBC is vrij breed, natuurlijk gaan sommige programma’s weer over Afrika en de reeds genoemde onderwerpen. Maar India is ook belangrijk voor Gates. Bij de BBC legt Gates ook veel nadruk op kwesties van gezinsplanning, die in de kern niet alleen over geboortebeperking gaan, maar ook over het feit dat Gates veel geld verdient met voedingssupplementen voor kinderen, zoals het voorbeeld van de firma Abbott laat zien, waarover ik onlangs berichtte. Meer voorbeelden zijn te vinden in mijn boek “Inside Corona”.

In het geval van India is er ook nog het feit dat de mensen daar Gates helemaal niet welgezind zijn, omdat hij betrokken was bij proeven met een vaccin tegen baarmoederkanker, die in India werden uitgevoerd en waar de veiligheidsvoorschriften niet al te serieus werden genomen. Er vielen verschillende doden, waarover ik ook heb bericht in “Inside Corona”.

De Indiase regering heeft het schandaal destijds aangepakt en Gates en de andere betrokken organisaties in alle hevigheid het land uitgegooid. In het Westen is het verhaal nauwelijks bekend – dankzij de door Gates betaalde media – maar in India ligt het nog vers in het geheugen omdat de Indiërs zich misbruikt voelen als proefkonijnen in een menselijk experiment.

Dat dit nog steeds een probleem is in India heb ik geleerd op mijn laatste reis naar het crisisgebied in de Donbass, want in onze groep bevond zich ook een team van een grote Indiase tv-zender, met wie ik tijdens onze lange busritten uitvoerig over deze kwestie heb gesproken. Gates heeft dus alle reden om zijn imago in India op te poetsen met behulp van positieve berichtgeving door de BBC, want India is een enorme markt.

Als men bedenkt dat Gates miljarden verdient aan de Covid-vaccins, is het laatste promotieprogramma van Gates interessant voor de BBC. In november 2021 maakte Gates bijna een miljoen dollar over aan de BBC met het volgende doel:

“Ontwikkeling en grootschalige verspreiding van een gelaagde voorlichtingscampagne gericht op 30 % van de Nigerianen (van 15 jaar en ouder), gericht op het tegengaan van verkeerde informatie en desinformatie en het aanzienlijk verhogen van de acceptatie van het Covid-vaccin 19.”

Maar dat kun je maar beter snel vergeten, want de media die geld ontvangen van Gates beweren stijfjes dat er aan dat geld geen voorwaarden verbonden zijn en dat het hun berichtgeving op geen enkele manier beïnvloedt. De westerse media, en natuurlijk vooral de BBC, berichten vrijelijk en kritisch en laten zich door niemand voorschrijven om voorlichtingscampagnes te voeren.

Wie beweert dat de westerse media betaalde voorlichtingscampagnes voeren, is een boosaardige samenzweringstheoreticus, ook al zegt de Bill and Melinda Gates Foundation dat zelf heel openlijk.

El Pais

De toonaangevende Spaanse krant El Pais heeft in twee betalingen bijna 4 miljoen dollar ontvangen van de Bill and Melinda Gates Foundation Beide betalingen hadden hetzelfde doel. Beide betalingen hadden hetzelfde doel:

“Spaanstalig publiek informeren over en betrekken bij prioritaire kwesties in verband met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen”

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN zijn een onderwerp dat ik op een bepaald moment ook in detail zal onderzoeken. Hun doelstellingen klinken geweldig, en zoals ze geformuleerd zijn, kan niemand er bezwaar tegen hebben. Het probleem zit hem in de kleine lettertjes, of beter gezegd, in de programma’s. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN 17 zijn soms onderverdeeld in tien of meer subdoelen, voor de uitvoering waarvan telkens weer verschillende programma’s bestaan. En als je deze programma’s leest, word je soms behoorlijk misselijk.

Je zou hier een heel dik boek over kunnen schrijven. Ik heb een apart hoofdstuk gewijd aan de SDG’s in “Inside Corona”, maar ik kon natuurlijk alleen maar het onderwerp aansnijden. In het hoofdstuk heb ik enkele voorbeelden gegeven van de programma’s achter de SDG’s en ik zal hier een klein deel uit het hoofdstuk citeren om duidelijk te maken dat de SDG’s geenszins een zegen zijn voor de mensheid.

Ik wil nog een laatste voorbeeld van de SDG’s geven. Das 16. SDG is:

“Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen, toegang tot de rechter voor iedereen verschaffen en doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen.”

Daar kan ook niemand echt bezwaar tegen hebben. Het probleem zit hem weer in de details. Herinnert u zich ID2020, d.w.z. de digitale identiteit van alle mensen, die Bill Gates als modelproject in Bangladesh wil invoeren en al uitvoert door alle pasgeborenen daar een digitale identiteit te geven, inclusief een digitale geboorteakte?

Dit is precies wat de 16. SDG gedeeltelijk, omdat sub-item 16.9 luidt:

“Door 2030 het creëren van een wettelijke identiteit voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie”

En het sub-item 16.9.1 vermeldt de indicator om de verwezenlijking van het doel te meten:

“Proportion of children under 5 whose births were registered with a civil authority, by age”

ID2020 is al aan de gang en het doel is om alle mensen in de wereld digitaal te registreren. Dit betekent totale en ultieme controle over de gehele mensheid, maar het is verpakt in mooie woorden. En het geheel is geen warrige fantasie of een discussie, dit zijn door de VN vastgestelde doelen waar aan gewerkt wordt en miljarden worden uitgegeven om ze te bereiken.

In het laatste deel van deze serie kijken we morgen naar Duitse media die door Gates betaald worden.

” Lees verder