Zou u voor uw land vechten?

zou-u-voor-uw-land-vechten?

12-06-22 02:30:00,

Geachte heer Z.,

Mijn bijdrage verwees naar de hernoeming van het DFB “team” terug naar Duits voetbal “nationaal team”.

Wat maakt nu eigenlijk het verschil? Het is de verwijzing naar de natie, naar een gemeenschap die een grote groep mensen aanduidt die een bepaald gebied bewonen en door bepaalde gemeenschappelijke kenmerken bepaald worden.

Het belangrijkste kenmerk is nog steeds etniciteit, d.w.z. afkomst, ook al willen globalistische opiniemakers dit graag ontkennen of of achteraan wordt gezet. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke gemeenschappelijke kenmerken, zoals taal, geschiedenis, tradities, economie, cultuur of godsdienst.

Hoe meer kenmerken van toepassing zijn op een gemeenschap, hoe groter het gevoel van saamhorigheid, wederzijds respect en solidariteit – kortom: de eigen identificatie met deze groep. En hoe sterker en efficiënter een natie is – want er hoeft geen energie besteed te worden om te overleven in een soort concurrentiestrijd met andere groepen.

Parallelle samenlevingen zoals we die nu overal in Duitsland zien, verzwakken een natie omdat datgene wat haar verenigt, ontbreekt.

De geboorteplaats speelt hier geen rol, daarom zet ik “autochtonen” tussen aanhalingstekens. Er worden ook Duitse kinderen in het buitenland geboren. Ik ken ook veel mensen met buitenlandse wortels die zich meer verbonden voelen met Duitsland dan met hun land van herkomst. Niettemin kan het tot loyaliteitsproblemen leiden, wanneer beide identiteiten in een conflict plotseling botsen.

Vraag aan in Duitsland geboren Turken voor wie hun hart klopt bij een voetbalwedstrijd tussen Turkije en Duitsland? Er was eens een groot programma over dit onderwerp van Maibritt Illner. Dit mogelijke conflict is ongevaarlijk in het geval van een voetbalwedstrijd, maar hoe ziet het eruit in het geval van een oorlog?

U bent welkom om deze vraag voor uzelf te beantwoorden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: