Blaas van de orthodoxe geneeskunde “maffia” tegen homeopathie

blaas-van-de-orthodoxe-geneeskunde-“maffia”-tegen-homeopathie

13-06-22 03: 00: 00,

Gedurende lange tijd hebben medische verenigingen die gedomineerd worden door materialistische orthodoxe geneeskunde en delen van de politiek, met de steun van sommige mainstream media, zich ingespannen om de homeopathie uit het gezondheidssysteem te verdringen. Nu hebben zij bereikt dat het Duits Medisch Congres, de algemene vergadering van de Duitse artsenbond, in Bremen met slechts enkele stemmen tegen heeft besloten dat de extra titel “homeopathie” voor artsen uit het (model) nascholingsreglement (MWBO) moet worden geschrapt. De valse bewering is dat er een gebrek is aan wetenschappelijke studies die het evidence-based gebruik van homeopathie aantonen. Zo ontbreekt ook de mogelijkheid om een overeenkomstige kennisverwerving bij de verdere opleiding te kunnen verifiëren.

Het aerzteblatt.de berichtte op 26. Mei 2022 hadden verschillende afgevaardigden op het medisch congres, onder wie Klaus Thierse van de Berlijnse artsenvereniging, zich nadrukkelijk uitgesproken voor het schrappen van de homeopathie uit de MWBO.
Reeds 13 van 17 medische staatsverenigingen hadden besloten de aanvullende

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: