complexiteit

complexiteit

13-06-22 07:55:00,

Samenvatting

Complexe systemen hebben meer dan één actor, die elkaar beïnvloeden. Om ze vanuit één dominante actor te begrijpen, moet aan voorwaarden voldaan zijn. Ook als die actor zelf goed begrepen is, leidt dat in complexe systemen tot onverwachte uitkomsten. Een planeetbeweging dient tot voorbeeld. De toets van atmosferisch CO2 begrip, temperatuur begrip en begrip van hun onderlinge relatie, aan die voorwaarden is negatief. Enig begrip is uit praktijkonderzoek aan het totale systeem af te leiden. Ingenieurs, medici en andere vakmensen doen dat al eeuwen.

Inhoud

 1. Complexiteit
 2. Planetenbeweging
 3. Klimaat
 4. Temperatuur
 5. CO2
 6. CO2 en temperatuur
 7. Conclusie CO2-temperatuur
 8. Discussie en Ingenieurs
 9. Dank
 10. Noten
 11. 1. Complexiteit

  Complex is een veel gebruikt woord. Het heeft verschillende betekenissen(1). In natuurlijke processen is er een eenduidige omschrijving:

  Een complex systeem wordt beheerst door verschillende elkaar wederzijds beïnvloedende actors.
  Klimaat is zo’n systeem evenals het opslag- en transportsysteem van CO2. (Ook talloze andere systemen zijn complex.)
  Een complex systeem kunnen wij soms beschrijven uitgaande van een of enkele van de actoren. Althans indien aan zekere voorwaarden is voldaan. Later in dit artikel betoog ik dat dat bij het klimaat en CO2 niet het geval is(2) en hoe wij met zoiets kunnen omgaan.

 1. De gekozen actor moet nauwkeurig bekend zijn.
 2. Het effect van de werking van die actor op het totale systeem moet substantieel zijn t.o.v.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: