Desastreus gedrag van artsen in Coronatijd

desastreus-gedrag-van-artsen-in-coronatijd

13-06-22 08:18:00, 0 Preview artikelen 13 juni 2022 Desastreus gedrag van artsen in Coronatijd Bert Egberts (gepensioneerde huisarts) Vanaf maart 2020, het begin van de coronacrisis, is er een tweedeling ontstaan in de medische wereld; artsen die wel en artsen die niet het officiële
verhaal (wat de overheid zegt over de crisis) steunen. Zij die het niet steunen, worden – ook door collega’s – vaak als wappies of complotdenkers weggezet, terwijl deze artsen dezelfde medische opleiding hebben genoten als hun collega’s. Ze krijgen bovendien met veel tegenwerking te maken. Boetes, claims, waarschuwingen, schorsingen en zelfs verwijdering uit het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register) dreigen als een zwaard van Damocles het medisch-ethisch handelen van de arts te beïnvloeden. D

eze tweedeling is ondermeer mogelijk geworden door een schadelijke ontwikkeling bij de opleiding tot medisch specialist, die al vóór de crisis had plaatsgevonden. Tijdens de basisopleiding wordt o.a. aandacht besteed aan de oorzaak, de symptomen en behandeling van ziektebeelden waarmee je als mens van de wieg tot het graf te maken kunt krijgen. Daarna kan gekozen worden voor een specialisatie, waarvan huisartsgeneeskunde er één is. In deze studiejaren moet het voor de aanstaande arts steeds duidelijker worden wat wel en wat niet verantwoord medisch handelen precies betekent. Dat is nodig voor wanneer je zelfstandig een beslissing moet nemen of niet helemaal zeker bent van je diagnose/therapie. In dat geval kun je een verantwoorde proefbehandeling starten en die zo nodig bijsturen, uiteraard altijd in samenspraak met de patiënt.
Om de huisarts daarbij behulpzaam te zijn, verscheen in 1989 de eerste z.g. ‘standaard’ van het Nederlands  huisartsen Genootschap (NHG) die ging over suikerziekte. Inmiddels zijn er meer dan 100 standaarden. Het zijn wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, opgesteld door de beroepsgroep voor het handelen van de huisarts. Maar ook hadden de gigantische farmaceutische bedrijven een vinger in de pap gekregen, wat de huisarts aanvankelijk niet werd verteld. Later verschenen ook protocollen voor de specialisten, opgesteld door de verschillende beroepsgroepen en Big Farma. Aanvankelijk waren de standaarden vrijblijvend bedoeld; als hulp bij het stellen van de diagnose, of als naslagwerk. Dat veranderde toen in 2006 de ziekenfondsen werden afgeschaft en de vele zorgverzekeraars als paddenstoelen uit de grond schoten. Zo deed marktwerking zijn intrede in de gezondheidszorg. De zorgverzekeraars zagen in de standaarden en protocollen een instrument om plaats te nemen op de stoel van de arts en zo het medisch handelen en de kosten te  beïnvloeden.

 » Lees verder op Gezond Verstand…

%d bloggers liken dit: