Wetenschap, waarheid en wijsheid

wetenschap,-waarheid-en-wijsheid

Wat de wetenschap betreft, kan worden gezegd dat er nooit een mondiaal wetenschappelijk debat over de gevaren van het “nieuwe virus” is geweest waarop de beleidsmakers zich hadden kunnen baseren. “De wetenschap” bestond hoofdzakelijk uit de beweringen van bepaalde gezondheidsautoriteiten zoals de WHO of het RKI en de deskundigen die dicht bij hen stonden. Er zijn realiteiten geschapen en “de wetenschap” heeft zich grotendeels aan deze realiteiten onderworpen, niet in het minst onder druk van massale bedreigingen. (De nieuwe staatswetenschap heeft een lijfwacht: de feitencontroleurs. Voortaan beslist deze tak over de wetenschappelijke waarheid. Bijvoorbeeld, of Christian Drosten gelijk heeft of Wolfgang Wodarg. Waarbij de uitkomst van het onderzoek altijd van tevoren vaststaat.

Met welk waarheidsmodel werken de feitencontroleurs eigenlijk? En hoe ziet wetenschappelijke waarheid eruit? De moderniteit beweert gebaseerd te zijn op rationaliteit en biedt toch slechts gedeeltelijke en zeer vergankelijke waarheden. In dat licht bezien, zou het tijd zijn om

” Lees verder

%d bloggers liken dit: