Wat wij geleerd hebben van het haten van de ongevaccineerden

wat-wij-geleerd-hebben-van-het-haten-van-de-ongevaccineerden

15-06-22 09:34:00, Het slagveld is nog steeds warm, na de oorlog tegen de ongevaccineerden. De mandaten zijn losgelaten, en beide partijen strompelen terug naar iets dat lijkt op het oude normaal – behalve dat er een nieuwe en actuele verwonding is toegebracht aan de mensen die wij probeerden te breken. En niemand wil er over praten, schrijft Susan Dunham.

Nog maar enkele weken geleden was het het toegegeven doel van onze eigen leiders om het leven onleefbaar te maken voor de ongevaccineerden. En als een afgevaardigd collectief hebben wij die pijn met geweld vermenigvuldigd, door de strijd mee te nemen naar onze gezinnen, vriendschappen en werkplekken. Vandaag zien wij de harde waarheid onder ogen dat niets van dit alles gerechtvaardigd was – en daarbij leggen wij een kostbare les bloot.

Het was een snelle glijbaan van rechtschapenheid naar wreedheid, en hoezeer wij onze leiders ook de schuld geven van het duwtje in de rug, wij zijn verantwoordelijk voor het feit dat wij ondanks beter weten in de val zijn gelopen.

Wij wisten dat de afnemende immuniteit de grote aantallen volledig gevaccineerden op één lijn stelde met de krimpende minderheid van de ongevaccineerden, maar toch brandmerkten wij hen voor speciale vervolging. Wij zeiden dat zij niet “juist gehandeld” hadden door hun lichaam aan de staat over te dragen – hoewel wij wisten dat principieel verzet tegen zoiets onder alle omstandigheden van onschatbare waarde is. En wij lieten ons echt geloven dat een nieuwe ondoeltreffende lockdown hun schuld zou zijn, en niet de schuld van het giftige beleid.

En zo was het door de moedwillige onwetendheid van wetenschap, maatschappijleer en politiek dat wij de ongevaccineerden zo schandalig hebben afgeperst als wij gedaan hebben.

Wij vonden een nieuwe maatstaf uit voor de goede burger en – omdat wij er zelf geen waren – schepten wij er genoegen in iedereen die niet aan de maatstaf voldeed tot zondebok te maken. Na maanden van op touw gezette lockdowns voelde het gewoon goed om iemand de schuld te geven en te verbranden.

Wij kunnen dus niet het hoofd hoog houden, alsof wij de logica, de liefde of de waarheid aan onze kant hadden, terwijl wij de ongevaccineerden valselijk de dood toewensten. Het beste wat wij kunnen doen is in het besef verkeren van onze rabiate onmenselijkheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: