RubikonNews:Poëtisch Protest

rubikonnews:poetisch-protest

16-06-22 02: 00: 00,

Iedereen kan een artikel schrijven! Er is geen tekort aan korte proza van beschrijvende, beschouwende of analytische aard. Als u dus een verzameling van uw essays als boek wilt uitgeven en er een publiek voor wilt vinden, moet u daar goede redenen voor hebben en de talloze andere journalisten en essayisten een beetje voor zijn.

De essays van zo’n schrijver moeten de politiek van de dag als haakje gebruiken, maar zich niet verliezen in de details van de huidige opwinding. Zij moeten iets tijdloos hebben dat geldig is buiten de fase van het schrijfproces. Ze moeten van ver bovengemiddelde kwaliteit zijn en steeds nieuwe betekenisniveaus ontsluiten wanneer ze meermaals gelezen worden – eerder “slow food” voor de veeleisende lezer.

” Lees verder op Rubikon News

%d bloggers liken dit: