Zeven vragen die gesteld moeten worden over de covid “vaccins”

zeven-vragen-die-gesteld-moeten-worden-over-de-covid-“vaccins”

18-06-22 01:40:00,

1. Waarom noemt men een gen-manipulerende technologie een vaccin? De term vaccinatie komt van de 18e -eeuwse praktijk van koepokken; vacca is het Latijnse woord voor koe, en werd vervolgens de term voor de praktijk om een minieme hoeveelheid van een ziekteverwekker in het lichaam in te brengen om een immuunrespons te stimuleren, als een veronderstelde profylactische maatregel in geval van blootstelling aan die ziekteverwekker in een later stadium.

Maar mRNA-interventies werken niet om rechtstreeks een immuunrespons op te wekken. Volgens hun fabrikanten introduceren zij een reeks instructies in de vorm van een gensequentie, die de lichaamseigen cellen binnendringt en deze als fabriekjes gebruikt om het S1 spike-eiwit te produceren. Dit alles voor het secundaire voordeel, hopen zij, van het opbouwen van een immuunrespons tegen een toxine dat het lichaam nu aanmaakt. Het lichaam is dus nu zo ingesteld dat het zichzelf aanvalt, en zowel de aanvaller als de verdediger wordt, wat de definitie is van een auto-immuunziekte.

Wij wekken massaal auto-immuunziekten op, alleen maar om een quasi-immuniteit te creëren tegen een deel van een virus. Het is extreem gevaarlijk, waarbij de gevolgen op korte termijn van invaliditeit en dood door neurologische en hartschade zich reeds manifesteren, en de gevolgen op middellange en lange termijn onbekend zijn. Als gevolg van de uitputting van het natuurlijke afweersysteem van het lichaam is het heel goed mogelijk dat vele agentia die normaal in het lichaam sluimeren, zoals TB, geactiveerd worden, en dat kankertumoren uitbreken waarvan de cellen anders door gezonde immuunsystemen in toom worden gehouden; dit kan een aandoening uitlokken die bekend staat als VAIDS – vaccineacquired immune deficiency syndrome.

2. Hoeveel mensen zouden zich hebben laten inspuiten als zij geweten hadden dat de ingreep een deel van hun DNA veranderde?

Mensen zijn niet bedoeld om spike-eiwitten te maken. Zij maken geen deel uit van het menselijk genoom.

3. Waarom noemt men de mRNA-ingrepen “gentherapie”?

Therapie is een woord dat gereserveerd is voor de behandeling van een aandoening, stoornis of ziekte. De arrogantie om therapie toe te dienen aan gezonde personen is in het beste geval een ongerechtvaardigde inmenging, in het slechtste geval een mishandeling.

4. Waarom hebben beroepen die eindigen op “ologist” plotseling studies nodig om het vanzelfsprekende te verklaren, namelijk dat op natuurlijke wijze verworven immuniteit veel beter is dan alles wat kunstmatig gestimuleerd wordt?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: