Goed bericht voor kolencentrales. – commonsensetv.nl

goed-bericht-voor-kolencentrales-–-commonsensetv.nl

21-06-22 02:37:00, The Intergovernmental Panel on Climate Change

Het zal toch wat zijn als het klimaat niet veranderd, dan zouden ze deze hele geld machine voor hoge ambtenaren op moeten heffen. Dus zit er niets anders op dan de klimaat veranderingsangst in stand te houden.

                                      Eén probleem. 

 

Wetenschappers die aan de meest gezaghebbende studie over klimaatverandering werkten, werden aangespoord om het feit te verdoezelen dat de temperatuur in de wereld de afgelopen 15 jaar niet is gestegen, zo wordt beweerd.

Een uitgelekte kopie van een rapport van de Verenigde Naties, samengesteld door honderden wetenschappers, toont aan dat politici in België, Duitsland, Hongarije en de Verenigde Staten hun bezorgdheid uitten over het definitieve ontwerp.

Volgende week wordt het gepubliceerd, verwacht wordt dat het ingaat op het feit dat 1998 het warmste jaar ooit was en de wereldtemperaturen het nog niet hebben overschreden, wat wetenschappers tot nu toe met moeite hebben kunnen verklaren.

Het rapport is het resultaat van zes jaar werk van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) van de VN, dat wordt gezien als de wereldautoriteit op het gebied van de omvang van klimaatverandering en de oorzaak daarvan – waarop regeringen, waaronder de Britse, hun groene beleid baseren.

 

Logo for the IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

Maar gelekte documenten die door de Associated Press werden gezien, onthulden gisteren diepe bezorgdheid onder politici over een gebrek aan opwarming van de aarde in de afgelopen jaren.

Duitsland riep op om de verwijzingen naar de vertraging van de opwarming te verwijderen en zei dat kijken naar een tijdspanne van slechts 10 of 15 jaar ‘misleidend’ was en dat ze zich moesten concentreren op decennia of eeuwen.  ( zie video onderaan dit artikel waar dit gedaan is )

Het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering van de VN is van toon veranderd na jarenlang strenge waarschuwingen over klimaatverandering te hebben afgegeven

Hongarije vreesde dat het rapport munitie zou opleveren voor ontkenners van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

België maakte bezwaar tegen het gebruik van 1998 als startjaar voor statistieken, omdat het uitzonderlijk warm was en de grafiek er vlak uitziet – en stelde voor om in plaats daarvan 1999 of 2000 te gebruiken om een meer naar boven gerichte curve te krijgen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: