RubikonNews:ㅤWet en onrechtvaardigheid

rubikonnews:ㅤwet-en-onrechtvaardigheid

21-06-22 03: 00: 00,

Sinds januari 2021 heb ik deelgenomen, en neem ik nog steeds deel, aan ontelbare demonstraties, betogingen, vergaderingen, rechtszittingen en soortgelijke gebeurtenissen en, als deelnemer en als advocaat, ervaar ik bijna zonder uitzondering de willekeur van de autoriteiten gevoed door angst of gehoorzaamheid aan het gezag, politiegeweld, aantoonbaar ongerechtvaardigde vrijheidsbeperkingen, massaal ongerechtvaardigde discriminatie, onduldbare inbreuken op de grondrechten van personen, waarvan sommige slechts kunnen worden gekwalificeerd als “foltering” in de zin van het mensenrechtenverdrag, machtsmisbruik, miskenning van de menselijke waardigheid, miskenning van het recht op onderwijs, schending van het recht op demonstratie en de vrijheid van vergadering overeenkomstig de grondwet en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met één termijn: Misdaden tegen de menselijkheid.

De lijst van onrechtvaardigheden gepleegd in de naam van “Corona” is lang.

” Lees verder op Rubikon News

%d bloggers liken dit: