Studie: Pfizer’s COVID-19 vaccin vermindert de mannelijke vruchtbaarheid – En het is nog erger dan het op het eerste gezicht lijkt

studie:-pfizer’s-covid-19-vaccin-vermindert-de-mannelijke-vruchtbaarheid-–-en-het-is-nog-erger-dan-het-op-het-eerste-gezicht-lijkt

21-06-22 04:01:00, Vrijdag publiceerde het tijdschrift Andrology een peer-reviewed paper waaruit blijkt dat het aantal zaadcellen bij mannen sterk gedaald is na de tweede dosis van Pfizer’s mRNA Covid prik. Deze bevinding, die gebaseerd is op tellingen van mannen die sperma doneerden aan drie vruchtbaarheidsklinieken in Israël, is verwoestend – medisch en politiek gezien, schrijft Alex Berenson.

Zij raakt de kern van de allerbelangrijkste vraag over de mRNA-prikken, namelijk of zij verborgen vruchtbaarheidsrisico’s hebben. Die kwestie suddert al sinds begin 2021, nadat ik had gemeld dat uit gegevens bleek dat de injecties een overmaat aan miskramen bij ratten hadden veroorzaakt – en andere verslagen waaruit bleek dat meetbare hoeveelheden vaccin bij proeven met ratten de eierstokken en de testes hadden bereikt.

Sindsdien hebben “factcheckers” in de media en volksgezondheidsautoriteiten de bezorgdheid en iedereen die ze naar voren brengt, weggewuifd en bespot:

Nu – nadat een half miljard mannen mRNA-prikken hebben gekregen – blijken de sceptici gelijk te hebben. Opnieuw. Het Israëlische artikel biedt harde bewijzen dat de vaccins een systemisch risico kunnen inhouden voor het aantal zaadcellen van mannen. Wat een samenzweringstheorie was, is nu slechts een theorie. VOOR DE ZOVEELSTE KEER.

Het artikel werpt vragen op over het werkingsmechanisme, die onmiddellijk beantwoord moeten worden. En naast het risico op myocarditis is de bevinding nog meer bewijs dat het aanmoedigen – veel minder het verplichten – van mannen onder de 40 om de mRNA vaccins te nemen een catastrofale vergissing was.

De auteurs nuanceren hun bevindingen echter door te melden dat na vijf maanden de spermaniveaus zich herstelden. De dalingen waren dus slechts tijdelijk, schreven zij.

Terzijde: een daling van vijf maanden is nauwelijks tijdelijk te noemen voor iemand die een gezin probeert te stichten – of in vergelijking met een “vaccin” dat binnen enkele weken of maanden zijn werkzaamheid tegen Omicron verliest.

Zoals andere schrijvers reeds hebben opgemerkt, ondersteunen de feitelijke gegevens in het artikel niet echt het argument dat de spermaniveaus na vijf maanden weer normaal zijn. In feite zijn de niveaus volgens sommige metingen blijven dalen.

In plaats van dit feit te erkennen, hebben de auteurs een zo goed mogelijke draai aan hun gegevens gegeven, en tegelijkertijd de cijfers zelf aan het eind van het artikel gepubliceerd, zodat andere onderzoekers de werkelijkheid zelf konden zien.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: