The Saker: The Masking of the Obvious

the-saker:-the-masking-of-the-obvious

21-06-22 10: 18: 00,

Door Jimmie Moglia voor de Saker Blog

Een oosterse vorst, van wie we het bestaan maar niet de naam kennen, had een officier in huis die hem aan zijn sterfelijkheid moest herinneren door elke morgen op een bepaald uur te roepen: “Gedenk vorst dat gij zult sterven.”

De beschouwing van de broosheid van onze huidige toestand leek inderdaad van zo’n groot belang voor de beroemde wetgever Solon van Athene, dat hij dit voorschrift naliet aan toekomstige eeuwen: “Houd uw ogen gericht op het einde van het leven.”

Frequente en aandachtige vooruitzichten op dat moment, dat een einde moet maken aan al onze plannen en ons beroven van al onze verworvenheden, is inderdaad van de grootste werkzaamheid voor de rechtvaardige en rationele regulering van ons leven. En zelden of nooit zou iets kwaadaardigs of absurds ondernomen worden door hem die elke dag zou beginnen met een ernstige overweging dat hij geboren is om te sterven.

” Lees verder op site The Saker

%d bloggers liken dit: