Alternatieve medische beroepsvereniging “Eed van Hippocrates” opgericht

alternatieve-medische-beroepsvereniging-“eed-van-hippocrates”-opgericht

22-06-22 10: 13: 00,

In de huidige crisis hebben talrijke artsen en bijna alle traditionele medische beroepsverenigingen zich grotendeels gedistantieerd van de Eed van Hippocrates, waarvan het opperste beginsel luidt: “nil nocere=doe geen kwaad”. Zij bevelen de experimentele mRNA-vaccinatie aan en negeren het grote aantal bijwerkingen en sterfgevallen die reeds tot oversterfte hebben geleid. Miljoenen patiënten voelen zich in de steek gelaten door een medische beroepsgroep die nauw verweven is met de farmaceutische industrie. – Artsen die zich nog steeds volledig gebonden voelen aan de Eed van Hippocrates hebben nu een alternatieve medische beroepsvereniging “Eed van Hippocrates” opgericht en roepen gelijkgestemde artsen op om lid te worden.

Als belangenbehartiger van artsen die streven naar individuele, evidence-based behandeling en genezing van patiënten met weinig neveneffecten, heeft de vereniging zich met name de volgende doelen gesteld:
– het behoud van de menselijke zelfbeschikking in de gezondheidszorg, de

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: